Едно българско откритие е на път да доведе до революция в различни сфери на индустрията - металургия, енергетика, екология. Световното изобретение на инж. Чавдар Каменаров - "Технология за добив на Браунов газ и минерали, богати на полиметали от морска вода" e своеобразна миннодобивна инсталация за извличане на минерали, изключително богати на полиметали, а също и за добив на питейна вода от морето. Инсталацията може и да унищожава битови отпадъци, да произвежда електрическа и топлинна енергия за бита и промишлеността по много евтин и екологично чист начин.

На 17 юли от 18 часа в Националния политехнически музей в столицата за пръв път ще бъде проведена мултимедийна презентация на изобретението и технологията.

Предисторията

През 2007 г. инж. Чавдар Каменаров демонстрира как един автомобил може да се движи, захранван с Браунов газ, добит от чешмяна вода. Не успява да даде ход на това откритие, защото среща големи затруднения в доставката на специални проводници с високотемпературна изолация - около 400 градуса. Тогава решава да направи опит за добив на Браунов газ с морска вода. При добива се получават утайки в огромни количества. В тях има значителна концентрация на минерали, от които могат да се извличат всякакви метали. Тогава епицентърът на изследванията му се измества в посока добив на минерални ресурси.

Предимствата на технологията

Патентованата от иноватора инж. Чавдар Каменаров "Технология за добив на Браунов газ и минерали, богати на полиметали от морска вода" е с уникални характеристики и при разгръщането на целия й потенциал се стига до многофункционален апарат, който успешно покрива няколко икономически, стопански и професионални области. Тя произвежда метали от минералите, които се извличат при добиването на Браунов газ от морската вода. Производител е на енергия, обезсолява морската вода и я прави чиста питейна вода. Технологията може да бъде използвана и за унищожаване на битови отпадъци и накрая да се превърне в една цялостна екологична инсталация.

Едно от големите предимства на технологията е, че може успешно да бъде използвана за очистване на силно замърсени хвостохранилища, включително и радиоактивно заразени, да се рекултивират силно замърсените земи и почви, като на изхода отново се получава енергия.

Според потребностите и нуждите на дадена индустрия могат да бъдат усилени определени качества на инсталацията. Може да бъде поставена на брега на Африка, да пречиства морската вода и да я превръща в питейна вода. Така ще се захранват с чисти водни ресурси цели общности, които страдат от недостиг на вода. Може да бъде изключително полезна в миннодобивната индустрия. Според инж. Каменаров човечеството е напълно готово да премине на една по-висока скорост в технологичното си познание.

Снимка: Плам Енерджи

Революция в индустрията

Ако технологията и производството останат в България, това ще изстреля икономиката ни във висините. Приложението на технологията решава 3 основни проблема на конвенционалните системи: изразходването на природните ресурси, замърсяването на околната среда и намаляването цената на енергията.

Технологията може да спести трудоемкия процес на разработване на едно природно находище на минерали, което в процеса на разработването изчерпва ресурсите си. Докато при иновативната и изцяло екологична технология параметрите са непроменяеми с течение на времето, защото източникът е неограничен и не се изтощава - морската, океанска вода.

Резултатите от изследванията показват, че в различни участъци на българската акватория на Черно море разликите в съдържанието на минерали са минимални. Това позволява да се извличат минерали от цялата акватория на България в Черно море.

Станцията за добиване на минерали от морска вода е мобилна, компактна и с размери 2 м на 2 м, може да работи на брега и да се транспортира лесно от място на място. Най-удачно е да се разположи на някой пустинен скалист необитаем бряг. Това е абсолютно чиста технология, без никакви вредни отпадъци. Ако не се изгаря Брауновият газ, който ще се получава, около тази инсталация въздухът ще е пречистен, защото ще произвежда кислород в огромни количества.

Технологията е екологично чиста и спестява милиарди разходи за проучвания

Българската технология ще предотврати пагубните за морската флора и фауна последици от така наречените плаващи градове в акваториите. За тях се влагат милиарди средства в използването на роботи, които да слязат до морското дъно на дълбочина, на която човек не би оцелял - 6000 м, при налягане от 600 атмосфери. Технологията им е такава, че роботите изгребват всичките конкрети от морското дъно. Те се разбиват от роботите и се превръщат в гъста водна емулсия, която с мощни помпи се качва на повърхността. Там с мощни сепаратори се отделят утайките, механичните примеси, а остатъчната вода се връща в морето. После цялата тази зона става мъртва, измират всички живи организми. В сравнение с тази технология, разходите на българската са многократно по-малки. При плаващите градове изразходваната енергия не се регенерира, докато при българската технология тя се регенерира.

Снимка: Плам Енерджи

Целта е бързото превръщане на науката в бизнес

На основата на иновацията е създаден технологичният стартъп "Плам Енерджи" с изпълнителни директори инж. Чавдар Каменаров и Цвета Кирилова, чиято основна цел е веднага да реализира поредица от научни открития. Амбициите на екипа са много бързо да превърнат разработките си в печеливш бизнес, каквото е мотото на компанията ни - "Надграждаме света с наука" - Start Upgrading the world with science, съобщават от "Плам Енерджи".

Инж. Чавдар Каменаров - изобретател с 40-годишен опит

Роденият в Пловдив инж. Чавдар Каменаров завършва Транспортния факултет към Техническия университет в София, специалност машинен инженер, и 2-годишна специализация в металургията. Оглавявал е много производствени предприятия. Близо 40 години се занимава и с научна работа, има над 30 изобретения и много научни публикации. През последните 15 години се занимава с проучване, изследване и разработване на нови възобновяеми източници на енергия, свързани с получаване на Браунов газ от сладководни водоеми и морска вода.

Брауновият газ - един "интелигентен" газ

"Брауновият газ, открит от българина Илия Вълков - Юл Браун чрез електролиза на водата, е интелигентен и това особено много впечатлява. Той е като интелигентен разум, "разумно същество". Например, ако насочите горелка с Браунов газ към човешка ръка, няма да я изгори, защото той пропуска "своите", "себеподобните", тъй като в човешкото тяло водата е около 80%. И тъй като Брауновият газ произлиза от водата, "пропуска" и не "наранява" всеки обект от живата природа с водно съдържание.

Но ако срещу него се насочи пръчка от волфрам например, той я стопява. Тази избирателна способност на Брауновия газ позволява с различна температура да се обработват различни сплави, метали. Това е уникалното при него и затова откривателят му Илия Вълков - Юл Браун е бил, меко казано, полудял по него. Газът му изглеждал като някакво живо същество, което може да "мисли", "разсъждава" и да подхожда внимателно към живата и нежива материя.", заяви Цвета Кирилова, изпълнителен директор на "Плам Енерджи".