Някога считана за антиутопична последна мярка, реализирана единствено в научни-фантастики като "Матрицата" или "Snowpiercer", идеята за намаляване на количеството слънчева светлина добива все повече поддръжници.

През последните години някои учени посочват, че геоинженеринга би бил по-евтино и лесно решение за справяне се покачващите се температури.

Белият дом обяви, че официално ще координира петгодишен изследователски план за оценка на осъществимостта на така нареченото "слънчево геоинженерство", пише CNBC.

Според идеята в горния слой на атмосферата ще се впръскат частици, които ще блокират част от слънчевите лъчи. Счита се, че това би струвало около 10 милиарда долара годишно.

Доклад до президента Линдън Б. Джонсън през 1965 г. подробно описва подобна идея, така че това не е първият път, в който Белият дом се сблъсква с идеята за геоинженеринг.

Янош Пастор, изпълнителен директор на Инициативата за управление на климата на Карнеги, счита, че намаляването на емисиите е ключ към борбата с изменението на климата, но не отхвърля алтернативните решения като допълнение към намаляването на CO2.

Според научният консенсус дори да се прибегне към проект за намаляване на слънчевата светлина това не трябва да се ползва за заместител на намаляването на парниковите газове. Причината е, че в дългосрочен срок впръскването на частици може потенциално да направи проблема по-голям.