Европейската комисия представи днес предложения за разширяване на възможностите за използване на космоса за целите на сигурността и отбраната, предава БТА.

Предвижда се върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността да изготвя годишен поверителен доклад за космическите заплахи срещу европейските държави, основан на разузнавателни данни, се посочва в съобщение на комисията.

Пояснява се, че космическите системи и услуги имат решаваща роля за обществото и икономиката, за сигурността и отбраната. Комисията допълва, че във времена на съревнование между различните властови центрове по света и на нарастване на заплахите е още по-важно ЕС да бъде в състояние да защити своята космическа инфраструктура, да определи своите интереси и да бъде в състояние да сдържа злонамерени действия в космоса, като подобри своята самостоятелност.

Днешното предложение въвежда общо определение за космическо пространство и разглежда възможността за изготвяне на космическо законодателство.

Предвижда се възможност за обмен на данни между държавите от ЕС по отношение на защитата на космическите съоръжения, както и за създаване на европейски възможности за независим европейски достъп до космоса и намаляване на стратегическите зависимости в тази област и в полето на отбраната.

ЕК предлага средствата, които служат за защита на европейската спътникова мрежа "Галилео", да бъдат използвани за всички останали европейски космически съоръжения. Според комисията е необходимо да се извършват общоевропейски космически учения с участието на партньорски страни. Предлага се също все по-тясното свързване на европейската космическа програма с нуждите съоръженията да бъдат използвани не само за граждански, а и за военни цели.