Бивш служител на Facebook, който е наблюдавал "проблемно" съдържание в социалната мрежа, заяви, че е бил уволнен, след като е бил запознат с новия протокол на компанията и е изразил съмнения относно законността на нейните действия. Той твърди, че протоколът позволява на служителите да имат достъп до данни, изтрити от потребителите.

Бренън Лоусън е подал съдебен иск срещу Meta Platforms в Калифорния. Според него, служителите са били запознати с новия протокол за обработка на потребителски данни през 2018 година. По време на въпросната среща служителят изразява съмнения относно законосъобразността на предписаните действия, след което е уволнен и остава без работа за 18 месеца.

Лоусън решава да осребри вътрешната си информация. Той завежда дело с искане за изплащане на 3 млн. щ. долара. Бивш служител на Facebook съобщава, че новият протокол е позволил на членовете на така наречения Глобален екип за ескалация, който следи за "проблемно" съдържание, да заобикалят обичайните протоколи на Facebook, свързани с поверителността, като получават данни от Messenger, включително такива, които вече са били изтрити от потребителите.

Според иска, протоколът нарушава законите на ЕС за защита на личните данни в цифрова среда и заповед на Федералната търговска комисия на САЩ, която изисква от Facebook точно да информира потребителите за промените в политиката на социалната мрежа за запазване на данни.

Според Лоусън, той е бил наясно със заплахата от уволнение поради изразените от него съмнения относно законността на подобни практики и наистина е бил уволнен през юли 2019 г., както се съобщава, за злоупотреба със средства на администрацията на Facebook.

Според Лоусън, екипът за ескалация е използвал разпоредбите на протокола, за да помогне на правоприлагащите органи да разследват потребителите. Те задаваха въпроси за това с кого е общувал заподозреният, кога са били изпратени съобщенията и дори за съдържанието на самите съобщения, а представителите на Facebook използваха протокола за поддържане на добри отношения с правоприлагащите органи, за да определят какво си струва да им бъде предадено.