През последната година видяхме бурното развитие на генеративния изкуствен интелект. Наскоро Microsoft пусна AI генератор на изображения в Bing, който се захранва от изкуствения интелект DALL-E 3 - най-новият от проектите на OpenAI. Той е толкова способен, че вече е изравнил сили с Midjourney.

Използването на Bing Image Creator е възможно чрез Bing Chat или директно на уебсайта на инструмента.

От вас се иска да напишете колкото се може по-подробно описание на това, което искате изкуственият интелект да генерира. Трябва да отделяте желанията си със запетая. Ако искате да видите картина в стила даден художник или арт-стил, то трябва да напишете това. Може да генерирате и фотореалистични изображения.

Използването на Bing Image Creator изисква само достъп до Bing.com, няма нужда от OpenAI акаунт. Можете да получите достъп до Bing Image Creator чрез Bing Chat или като посетите Bing.com/Create.