Ново изследване предполага, че биологичното геоинженерство - "хакването" на ДНК на растения и животни с цел ограничаване на въглеродните емисии в атмосферата - може да бъде много полезен подход за справяне с глобалното затопляне. Идеята е, че можем и трябва да променим цялата биосфера, за да компенсираме вредата, причинена на планетата от човечеството.

Докладът, публикуван от мозъчен тръст, наречен Фондация за информационни технологии и иновации (The Information Technology & Innovation Foundation), разглежда три начина, по които бихме могли да намерим изход от изменението на климата.

Единият е чрез генно редактиране при селскостопански животни, за да се намалят емисиите, отделяни от тях. Отделно от това, докладът твърди, че "хакнатите" растителни култури биха намалили хранителните отпадъци и че растенията като цяло могат да бъдат генетично променени, така че да абсорбират по-добре въглерода от атмосферата.

Това е едно наистина амбициозно предложение, което на пръв поглед може да има позитивен ефект. То обаче рискува да доведе до проблеми надолу по веригата поради това, че все още знаем твърде малко за дългосрочните последици от технологиите за редактиране на гени като CRISPR. Например, наскоро учените откриха, че дърветата, които абсорбират повече въглероден диоксид, умират по-рано. Последиците от една промяна могат да се окажат многобройни и в най-различни аспекти.

Въпреки това идеята може би си струва да бъде проучена, ако предлага някакво решение на проблема с глобалното затопляне.