Есри България създаде дашборд, с десктоп и мобилна версия, на който чрез интерактивна карта гражданите могат да се осведомят за ситуацията с пожарите у нас. Дашбордът е съпроводен от лесна за попълване онлайн форма, с която всеки който забележи огън, пушек, разрастване на пожар или друго може да сигнализира, като посочи местоположението и изпрати снимка и описание на ситуацията. В допълнение на гражданските сигнали, на интерактивната карта е представена и спътникова информация от сензора на NASA - VIIRS за горещите точки и пожарите не само на територията на България, но по цял свят, включително и в съседните страни, където в момента пожарната обстановка е усложнена.

Целта е чрез възможностите на най-съвременните ГИС технологии да се подпомогне комуникацията и координацията в обществото ни при извънредните ситуации.

"Ресурсите на всяка държава са ограничени и във времена на извънредни ситуации, възможността гражданите да са "сензори" и да могат лесно и бързо да подават информация, както и да са навременно осведомени, е от ключово значение", споделя г-жа Евгения Караджова, управител на Есри България.

При такива динамични кризи, каквито са летните пожари, ранното локализиране на огнищата е от решаващо значение. Ето защо Есри България разработи приложенията като част от своята социално отговорна ангажираност и ги предоставя за ползване на обществото, вкл. и на държавната администрация, като компанията не носи отговорност за подадената информация, нейната достоверност, реакцията или липса на такава към подадените сигнали и евентуални последствия от това.

Esri e световният лидер в сферата на Географските информационни системи (ГИС), онлайн карти, анализи, локализационни и картографски услуги, помага на клиентите си да отключат пълния потенциал на своите данни, за да подобрят своите оперативни и бизнес резултати.

Есри България е на родния пазар от 25 години и реализира стратегически ГИС проекти от национален мащаб в различни сфери на икономиката, включително кадастър, околна среда, инженерна инфраструктура, сигурност, здравеопазване, селско стопанство, образование и др.