Нова технология на Google може да превежда устни изречения от един език на друг и да симулира оригиналния глас. Основната разлика с вече наложения преводач Google Translate и неговите аналози е, че Translatotron работи изключително със звук, без да използва междинен текст, предава technews.bg.

Подобен подход ускорява значително работата на преводача. Друга забележителна характеристика на Translatotron е, че системата доста точно симулира честотата и тона на говорителя.

Създаването на Translatotron е резултат от непрекъсната работа по проекта в продължение на няколко години. Изследователите на Google обмислят възможността за директно преобразуване на реч от дълго време, но доскоро не беше възможно да реализират плановете си.

Използваните в момента системи за симултанен превод най-често работят по един и същ алгоритъм. В началния етап оригиналната реч се трансформира в текст. След това текстът на един език се превръща в текст на друг език. И накрая полученият текст се превръща в реч на желания език.

Този метод работи добре, но не е без недостатъци. На всеки етап могат да възникнат грешки, които се припокриват и водят до намаляване на качеството на превода.

За да постигнат желания резултат, разработчиците на Google са изследвали звуковите спектрограми. Те се стремят да превърнат спектрограмата от един език в спектрограма на друг език, като прескочат стъпката по преобразуване на звука в текст.

Заслужава да се отбележи, че въпреки сложността на подобна трансформация, обработката на речта се извършва в една стъпка, а не в три, както беше преди. С достатъчна изчислителна мощ на разположение, Translatotron ще извърши симултанен превод много по-бързо.

Друг важен момент е, че подходът на Google позволява да се запазят характеристиките и интонацията на оригиналния глас.

На този етап Translatotron не може да се похвали със същата висока точност на превода като стандартните системи. Въпреки това изследователите твърдят, че повечето от извършените преводи са с достатъчно високо качество.

В бъдеще работата по Translatotron ще продължи, а изследователите възнамеряват да направят едновременното тълкуване на речта по-качествено.