Организацията GSMA, която защитава интересите на компаниите в телеком сектора в цял свят, призова правителствата да лицензират честотите в обхват 6 Ghz, защото от тях зависи глобалното бъдеще на технологията 5G, предава Mobile Bulgaria.

Подходът към тези честоти е различен - в Китай цялата лента от 1200 MHz в обхват 6 GHz се заделя за 5G, а в Европа горната част на обхвата се обмисля за 5G, но 500 MHz лента се пази за Wi-Fi. В Африка и части от Близкия изток имат подобен подход.

В другия край са САЩ и по-голямата част от Южна Америка, където е решено никаква част от този ценен ресурс да не бъде осигурена за 5G, а вместо това ще се ползва за Wi-Fi и други нелицензирани технологии.

GSMA посочва, че лентата 6 Ghz е важна не само за осигуряване на достъпни възможности за връзка за различни слоеве на населението, но и за гарантиране на скоростите и капацитета за умните градове, транспорта и промишлеността.

Според организацията 5G има потенциала да повиши световния брутен вътрешен продукт с 2.2 трилиона долара, но има ясна заплаха за този ръст ако не бъдат осигурени достатъчно честоти в обхват 6 GHz за ползване от 5G. Възможност за хармонизиране на политиката около честотите в глобален мащаб ще има на World Radiocommunication Conference през 2023 година.

Организацията посочва, че 5G ускорява дигиталната трансформация във всички индустрии и отключва вълни от иновации, които ще са от полза за милиарди. Технологията е важна за околната среда и за постигане на климатичните цели, но за да се достигнат всички потребители ще има нужда от допълнителния капацитет, който осигурява лентата 6 GHz.

GSMA призовава правителствата да лицензират за 5G поне 6425-7125 MHz; да гарантират, че backhaul услугите са защитени и в зависимост от нуждите на страните да отворят долната половина на обхвата 6 GHz при 5925-6425 MHz за ползване без лиценз при правила за технологична неутралност. Организацията публикува и съвместно изявление с Ericsson, Huawei, Nokia и ZTE за важността на лентата 6 GHz за бъдещето на 5G.