Аналитичната компания Oxford Economics публикува проучване, озаглавено "Икономическото въздействие на Huawei в Европа". Отделна част него е посветена на приноса на компанията за България.

Като цяло операциите на Huawei в Европа поддържат общ принос към българския БВП от 43,8 милиона евро през 2019 г., което според Oxford Economics представлява 0,08% от икономиката на България през тази година. Приносът на фирмата за българската икономика се е увеличил значително през последните години, отчитайки средногодишен темп на растеж от 10,1% между 2015 и 2019.

Компанията също така пряко или косвено е създала над 1100 работни места, което представлява 0,03% от пазара на труда в България. Средногодишният ръст на осигурената от компанията заетост е 12 %.

Икономическото въздействие на Huawei в България между 2015 и 2019 се изразява и в принос от 39 милиона евро към БВП. Данъчните постъпления са 32 милиона евро или 0,1% от общите данъчни постъпления за страната. Реалният растеж на данъчните постъпления между 2015 и 2019 е 43%.

Поръчките на Huawei от български доставчици са стимулирали допълнителни 1,3 милиона евро данъчни постъпления. В сравнение с 0,8 милиона евро през 2015 г., това представлява средногодишен ръст от 12,7%.

Huawei оперира в България със седалище в София от 2004 г. Компанията предоставя услуги за телекоми "до ключ" - от придобиване на обект до инсталиране на оборудване, като предлага и услуги за тестване на устройства и оптимизиране на мрежата.

Според Oxford Economics положителният ѝ принос към българската икономика през последните пет години се дължи на оперирането ѝ на местно ниво и на поръчки от базирани в България доставчици.

Oxford Economics оценява приноса на компанията в три насоки.

Прекият принос на Huawei е генериран посредством оперирането в България и чрез прякото наемане на български персонал и директни данъчни плащания към българската държава. Косвеният принос на фирмата е свързан със закупуването на суровини за стоки и услуги от български доставчици. Индуцираният принос се изразява в това, че Huawei и фирмите от веригата за доставки изплащат възнаграждения, които стимулират допълнителни брутна добавена стойност, заетост и данъци.

В допълнение към финансовия принос за отделни държави, последното проучване на Oxford Economics се фокусира и върху европейските изследвания и разработки и според доклада Huawei е оказала значително влияние в този сектор.

През 2018 г. това е бил петият по големина корпоративен инвеститор в научноизследователската и развойна дейност в света, с глобална инвестиция от 12,7 милиарда евро. Ролята му е особено важна в Европа, където през 2019 г. е подал най-много заявления за патенти до Европейското патентно ведомство.

В Европа компанията е допринесла през 2019 г. с 16,4 милиарда евро за европейския БВП, като операциите ѝ генерират директен дял от 2,8 милиарда евро. Приносът към европейския БВП нараства средно с 19,1% годишно между 2015 и 2019 г. Засилването на присъствието на Huawei в Европа е довело до ръст на работните места от 17% на годишна база. През 2019 г. компанията поддържа 224 300 работни места и генерира данъчни приходи от 6,6 милиарда евро, което представлява среден ежегоден ръст от 17% в периода 2015 - 2019 г.

В допълнение към финансовия принос за икономиката на България, според проучването на Oxford Economics, дейността на Huawei има и значим социален ефект. Както и в други държави, компанията стартира програмата си Seeds for the Future, която от 2019 г. дава възможност на студентите да получат уникално ноу-хау от лидери в областта на информационните и комуникационните технологии, като в нея вече вземат участие десет български студенти.

Huawei също така дарява интерактивна класна стая с облачни информационно-комуникационни технологии на 74-то СОУ в София през 2015 г. Компанията си партнира и подкрепя над петнадесет местни компании, сред които Telelink, Egnatia и Racom.

Пълното проучване "Икономическото въздействие на Huawei в Европа", включително проучването за България, можете да прочетете тук.