По време на онлайн конгреса Better World Summit 2020 Huawei обяви своите планове за екологична и по-сигурна 5G технология. Те бяха оформени в "Бяла книга на Зелено 5G".

Документът анализира ролята на 5G за повишаване на енергийната ефективност на мобилните широколентови мрежи на фона на нарастващите изисквания за все повече цифрови връзки. Според Huawei, дигитализацията не трябва да става за сметка на природата.

Бялата книга изследва как 5G ще подпомогне създаването на устойчив дигитален свят чрез повишаване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродните емисии.

Документът отправя широко обръщение към правителствата на всички държави, телекомуникационните превозвачи и индустриалните организации по отношение на прилагането на 5G технологията.

На практика китайската компания иска да стимулира всеки да е по-загрижен за бъдещето на планетата и хората на нея. Новата технология на Huawei цели максимално да намали изхвърлянето на вредни емисии в атмосферата. Като резултат от това хората ще живеят в по-чисти и приятни градове, а глобалните климатични промени ще забавят хода си.

"В Huawei работим стриктно за подобряване на 5G битовата енергийна ефективност. Така ще гарантираме устойчивото развитие на телекомуникационните технологии, но и не само. Ние сме фокусирани върху това как да увеличим максимално потенциала на 5G в помощ на малкия и среден бизнес и върху подобряване на енергийната ефективност за всеки. Чрез отворено и прозрачно сътрудничество ще продължим да работим с клиенти, партньори и изследователски институти за по-нататъшно оценяване и проучване на ролята на 5G за повишаване на енергийната ефективност", заяви Ричи Пенг, президент на продуктовата линия 5G на Huawei.

Придържайки се към екологичната устойчивост като основна стратегия за развитие на бизнеса, Huawei винаги се ангажира с непрекъснати иновации в полза на обществото и хората. Битката за намаляване на въглеродните емисии е една от основните за компанията, която търси нови методи в борбата с климатичните промени.

"Енергийната устойчивост е споделено предизвикателство на целия свят. Huawei вярва, че като помага на индустриите да повишат енергийната ефективност, технологии като 5G, изкуствения интелект и облачните сървъри ще помогнат на света да се справи с проблемите си. Това постоянно ни вдъхновява да изследваме по-екологичните 5G технологии", заяви г-н Джоу Мингхен, вицепрезидент на Global Public Relations.

На Better World Summit 2020 присъстваха представители от Международния сектор за радиокомуникации на съюза по далекосъобщения (ITU-R), Глобалната система за мобилни комуникации (GSMA), Европейската асоциация за далекосъобщения (ECTA), Южноафриканския департамент по комуникации и цифрови технологии, Китайската академия за информационни и комуникационни технологии (CAICT), германската асоциация на интернет индустрията (ECO), ADL и други.

"Битката за по-добро бъдеще изисква всеобщи усилия", бе един от девизите на конференцията.

През последните 30 години информационните технологии напредват бързо, което прави живота и работата на хората много по-лесни. Пандемията от COVID-19 разкри, че цифровата инфраструктура не е в крак с технологичното развитие. Според ITU над половината от населението в света все още няма достъп до интернет, нито достъп до други цифрови технологии. 

Тъй като много от световните икономики забавят своя ход, държавите стават все по-загрижени за своето икономическо възстановяване.

"Предвиждаме по-свързано, интелигентно и иновативно бъдеще. Преди всичко трябва да гарантираме, че това ще е обещаващо, устойчиво и по-добро бъдеще за всички, а не само за малцина", заяви старши вицепрезидент на Huawei и директор на борда Катрин Чен.

Свидетелство за това е политиката на компанията, насочена изцяло към служителите си чрез схемата за дялово участие. На практика 104 572 или мнозинството от работещите притежават дял в Huawei. Създадена през 1987 година, днес Huawei има 194 000 служители по цял свят, като оперира в над 170 страни, а потребителите ѝ са буквално милиарди.

Huawei се е доказал, като един от най-големите иноватори в телекомуникационните технологии. А една от основните мисии на компанията е да прави своите продукти леснодостъпни за хората.

"За да рестартираме икономиките си е нужно да тръгнем от най-ниското стъпало, а не да прокарваме решения отгоре надолу. Дигиталната трансформация на множество индустрии и сектори ще облекчи както работниците там, така и потребителите и гражданите. Дигитализацията обаче ще увеличи прозрачността и ще повиши ефективността", допълни Катрин Чен.