ИТ специалистите са сред хората, които се ползват с голямо уважение спрямо останалите заради техните познания. Въпреки многото дипломи, сертификати и работа по сложни проекти, голяма част от ИТ служителите всъщност страдат от Синдром на самозванеца, съобщава онлайн платформата Blind, която е провела свое проучване.

Синдромът на самозванеца е определен от психолозите Паулин Кланси и Сюзън Аймс през 1978 г. Той описва хора, които въпреки явните доказателства, че са постигнали много, се чувстват сякаш са фалшиви и сякаш се представят за по-знаещи отколкото са.

В проучването на Blind анонимно са участвали 10 402 служители от ИТ компании с поне 100 служители. Общо 57,55% от тях са отговорили, че изпитват или са изпитвали признаците на Синдрома на самозванеца. Най-голям е процентът на самоопределящите се като самозванци в компанията Expedia - 72%. Най-уверени в себе си пък са служителите на Apple. Само 44,45% от тях казват, че са изпитвали този синдром.

Дори и това число обаче е доста високо. Едно от възможните обяснения за това е разминаването между публичната представа за ИТ специалисти и ежедневната реалност на самите тях. Докато за средностатистическия човек ИТ специалистите работят по футуристични проекти и постоянно разработват сложен код и програми, за самите ИТ професионалисти ежедневието е свързано с много рутина, писане на код, опити да бъде "накаран" да работи и понякога просто чакане докато някой друг си свърши работата, за да могат да продължат по проекта.

Начинът на мислене също е по-различен. Много от ИТ специалистите се характеризират с постоянен глад за знания. Много от тях поставят научаването на нови неща и развитието като едно от най-важните им изисквания към техния работодател. В комбинация с високата конкуренция в сферата и постоянния глад за специалисти, това също допринася много от тях да се чувстват сякаш са излъгали останалите за способностите си.