Странен и много интересен дебат се състоя в Кеймбридж. На двучасово събитие бе обсъден въпросът за потенциалната опасност, която представлява изкуственият интелект за човечеството, предава technews.bg.

И аргументите "за", и аргументите "против" бяха отстоявани от самия изкуствен интелект - по-конкретно от системата Project Debater, разработена от IBM. На изкуствения разум помагаха двама души, съответно за всяка от двете позиции.

За да може устройството да слуша и анализира думите на опонентите, бе използвана система за разпознаване на реч, която забавяше малко дискусията, но същевременно позволи на Project Debater да даде отговори на всички въпроси по същество и без отклонения от темата.

Дебатът премина почти без проблеми - единствено изкуственият интелект повтори един от аргументите няколко пъти, а също така някои твърдения не бяха подкрепени от аргументи.

В останалата част от дискусията Project Debater се справи отлично и доказа, че изкуственият интелект не представлява заплаха за човечеството - от триста души публика над половината (51,22%) гласуваха за тази позиция.

Системата е обучена на повече от 30 хиляди примера за аргументация с различни нива на достоверност. Разработчиците възнамеряват да анализират резултатите, за да разберат защо хората намират някои аргументи за по-убедителни от други. В бъдеще това ще помогне за създаване на по-умни цифрови асистенти.