Прякото включване в икономическия живот в страната е едно от най-добрите и отговорни решения, които може да вземете. Всеки бизнес има потенциала да подобри живота на много хора - този на Вашите работници и клиенти.

С добра стратегия и първоначални успехи, то разрастването се оказва почти задължителна стъпка. Много хора обаче възприемат разрастването единствено като експанзия към нови пазари. Истината е, че то може да е свързано с повишаването на Вашата независимост от наеми или с подобрението на производствения процес.

Снимка: Фризомат

Производствените сгради - ключът към успеха

В днешно време изграждането на Ваша производствена сграда никога не е било толкова лесно. Успоредно с това икономическите ползи в дългосрочен план са огромни. Всичко това е възможно най-вече заради сглобяемите метални конструкции. Една кратка разходка с Google Map показва, че именно те оформят пейзажа на индустриалните зони в Европа, Азия и Америка. Това не е случайно. Сглобяемите конструкции са бързи за изграждане, достъпни и изключително надеждни.

От близо 30 години Фризомат проектира, разработва, произвежда и монтира широка гама от иновативни сгради от стомана. Компанията се е превърнала във водеща в тази сфера у нас, а резултатът й е повече от впечатляващ - стотици успешни сглобяеми конструкции, всяка от които повишава бизнес перспективите на своите собственици.

Благодарение на дългогодишния си и специфичен опит в бранша компанията създава решения, които отговарят на изискванията на конкретния отрасъл. Производствените сгради на Фризомат са адаптирани спрямо индивидуалните нужди на всеки един различен бизнес и спрямо конкретните му изисквания.

Най-голямото предимство на сглобяемите метални конструкции на Фризомат е, че те могат да съчетават в едно функционално цяло - производствената, складовата и административната част на Вашия бизнес.

Фризомат извършва целия процес по разработване, проектиране, произвеждане и изграждане на Вашата сграда. По този начин компанията отговаря по най-добрия възможен начин към специфичните изисквания на всеки един конкретен проект. Индивидуалният подход към всеки бизнес дава възможност за функционално разпределение и оползотворяване на площта в терена.

Възможности на производствените сгради на Фризомат:

  • Светъл отвор до 52 метра без междинен/среден ред колони и различни височини
  • Лесно вграждане на етажни конструкции и офисни помещения за оптимизиране на работния процес
  • Възможност за добавяне на мостови кранове, телфери, соларни панели във Вашето производствено хале
  • Оптимални разходи за отопление или климатизация, благодарение на различни видове изолации
  • Ефективни решения за естествено осветление на помещенията
  • Лесно удължаване и разширяване на Вашата производствена сграда

Снимка: Фризомат

Три в едно - производство, склад и администрация

Фризомат позволява една сграда да отговори на всички изисквания на Вашия бизнес.

Производствената част на сглобяемата конструкция може да е с отвори за прозорци, елементи за горно осветление, секционни врати, мостови кранове, телфери, етажни конструкции.

За да бъдете по-независими, Фризомат предоставя възможности за монтиране на соларни панели върху покрива. Така ще оптимизирате енергийните разходи и ще повишите икономическите си резултати, а и лично спокойствие.

Снимка: Фризомат

Наличието на склад за суровини и/или готови продукти е неразделна част от производствения процес. В зависимост от нуждите на конкретния бизнес може да се интегрира в една сглобяема конструкция или да се помести в отделна, оптимизирана спрямо Вашите нужди и условия. Специфичните изисквания, като широка врата, повдигане върху бетонови блокове или отворена страна, както и възможността за лесно удължаване и разширяване в бъдеще са лесно постижими.

Фризомат има ефективни решения за естествено осветление на помещенията. Освен това халето Ви може да е с вътрешни етажи. Така ще имате по-голям обем използваемо място.

За етажната конструкция се използват същите материали, които се влагат и в стоманената сграда. Студеновалцуваната стомана е поцинкована и изпитана, за да може да издържа на силен натиск и високи натоварвания.

Снимка: Фризомат

Вградените етажи са идеално решение за офисна и административна част, която е съчетана с целия производствен процес и Вашите складове.

Фризомат има богат избор от решения за отопление, климатизация и поставянето на различни видове изолации. Административната част може да е оптимизирана, спрямо индивидуалните ви нужди.

Съчетаването на всеки един процес, включително административния и управленския в една сграда има големи ползи. Най-голямата е, че всяко звено от Вашия бизнес ще се чувства сплотено в един голям екип и ще има по-добро чувство за същината на Вашата работа.

За да имате по-голям успех Фризомат предлага и голямо разнообразие от външни облицовки и цветове, които изразяват корпоративната идентичност.

Гаранция за високо качество

Фризомат е лидер в сглобяемите конструкции заради своя цялостен и индивидуализиран подход. Компанията има пълен контрол над случващото се още от ниво идея до цялостното й осъществяване - "от идеята до ключа".

Обединявайки всички етапи от създаването на Вашата стоманена сграда под един покрив, Фризомат Ви спестява време и средства. Освен това отпада нуждата от координиране на множество различни доставчици и/или други фирми. Интегрираният подход към Вашата сграда е гаранцията за високото качество и успех.