След като губи Втората световна война Япония разпуска своята войска и закрива военната си промишленост. Приетата през 1947 конституция е силно пацифистка и отхвърля войната като средство за решаване на международни спорове. Поради тази причина Япония няма армия, а сили за самоотбрана.

С течение на времето военната промишленост на Страната на изгряващото Слънце се възражда, като днес тя произвежда свой собствени пушки, танкове и самолети. Япония поддържа изключително тесни взаимоотношения със САЩ, а в следствие на това преобладаващото количество японско въоръжение е направено по американски лиценз или със взаимствани технологии.

Днес ще ви представим основната бойна карабина, с която са въоръжени японските пехотинци от силите за самоотбрана на азиатската страна. АК-47 е станал икона за Русия, М-16 за САЩ, а Германия, Франция и Китай също имат свой собствени доста популярни автоматични пушки. Япония обаче е различна. От избраното за основна бойна карабина нарочно са произведени недостатъчен брой единици, които не са постъпили при всички войници, а само в по-елитните подразделение. Законите на страната освен това не позволяват износа на оръжие, което също е спънка за развитието на военната индустрия на Япония. Въпреки това Страната на изгряващото Слънце разполага с доста добра автоматична пушка.

Howa Type 89 започва да се разработва през 80-те години на миналия век. Японците са изследвали опита на американците във Виетнам, разбирайки, че имат нуждата не просто от точна, лека и удобна пушка, но и от такава, която има достатъчно високо ниво на надеждност.

Вижте как изглежда Howa Type 89 >> >> >>

За основа е взет дизайна на американската карабина ArmaLite AR-18, която е била основният съперник на М-16 в конкурса за нова автоматична пушка за армията на САЩ през 60-те. Основното предимство на ArmaLite AR-18 е факта, че тя използва изключително много щампована стомана за своите съставни елементи. Именно такова е и положението при японската Howa Type 89.

Японската карабина има три режима на стрелба - автоматичен, единичен и с 3 поредни откоса. Тъй като калибърът е 5.56×45 мм, то откатът е малък. Ефективността е гарантирана до 500 метра, а скорострелността е 750 изстрела в минута.

Благодарение на щампованите елементи стомана, кован алуминий и използваната пластмаса теглото на карабината е намалено до 3,5 килограма.

Howa Type 89 е окомплектована с бипод, а върху нея лесно може да се монтира лазерен прицел. Една от основните разлики спрямо ArmaLite AR-18 е, че в японската карабина броя на съставните части е намален и сведен до минимум, което освен че улеснява поддръжката, прави карабината и по-издръжлива.