Китай започна изграждането на нов язовир с помощта на изкуствен интелект и роботи. Проектът се изпълнява без тежък физически труд от хора, като по терена се работят автономни машини, а 3D принтер изгражда стената, пише South China Morning Post.

Ако проектът бъде завършен, язовирната стена ще се превърне в най-високата 3D отпечатана структура в света. Височината й ще е 180 метра, а учените са на мнение, че до две години язовирът ще бъде напълно готов.

На практика всички машини, използвани за конструкцията са автономни - багери, кранове, валяци, бетоновози и камиони. Хората единствено наблюдават и понякога помагат при необходимост. Човешка дейност има и при добиването на инертни материали.

Изкуственият интелект и армията му от роботи елиминира възможността от човешката грешка - например, когато операторите на валяци не придържат права линия или когато шофьорите на камиони доставят материали на грешното място, казва Лиу Тианюн от университета Цинхуа.

Системата също така гарантира безопасните условия на труд. Очаква се времето за строеж на язовира също да бъде съкратено.

Язовирът се намира в северен Тибет, а предвидената ВЕЦ ще генерира близо 5 милиарда киловатчаса електроенергия всяка година.