Във Физическия факултет /ФзФ/ на Софийския университет "Св. Климент Охридски" се открива нова учебна Лаборатория по автоматизация на проектирането в електрониката (Electronic Design Automation Lab, EDA Lab) във връзка с разширяването на възможностите за обучение в специалностите - "Компютърно инженерство", "Инженерна физика" и "Комуникации и физична електроника", към ФзФ на СУ. За това информира доц. д-р Петко Недялков - заместник-декан на Физическия факултет на Софийския университет, в прессъобщение.

Той уточни, че с откриването на новата лаборатория Софийският университет затвърждава високото ниво на обучението си в областта на компютърното инженерство и електрониката, и разширява сътрудничеството с водещи индустриални партньори.

Лабораторията е създадена с помощта и активната подкрепа на два от гигантите в света в полупроводниковата индустрия и микроелектрониката - Global Foundries, производител на полупроводникови интегрални схеми, и Cadence Design Systems, производител на широк набор от софтуерни инструменти за проектиране на електронни системи. Лабораторията ще подпомогне обучението на стотици студенти в следващите години и ще даде тласък за развитието на млади таланти в областта, за която електронната и компютърната индустрия в България изпитва остра нужда през последните години.

Новата инфраструктура е първата сертифицирана лаборатория на Cadence на Балканския полуостров и е част от Cadence Academy Network. Чрез нея, студентите имат пълен достъп до целия пакет от най-новите продукти на Cadence, които се използват за проектирането на съвременни високопроизводителни процесори, аналогови и цифрови интегрални схеми, електронни вериги и много други. Инициатори за създаването на лабораторията са д-р Добромир Гайдаджиев от Global Foundries и проф. Стоян Русев, проф. Мирослав Абрашев и доц. Станимир Колев от екипа на Физическия факултет.

Лабораторията започва да функционира с организирането на два курса през настоящата учебна година - "Вградени системи" и "Компютърно проектиране на електронни схеми".

В бъдеще, благодарение на достъпа до целия пакет от софтуерни инструменти на Cadence, ще се развиват и други дисциплини. Изключително ползотворно е сътрудничеството с Global Foundries и с техния развоен център в София, които, освен че осигуриха компютърната техника в лабораторията, се включиха и в обучението на студенти.

Специалисти от фирмата обучават в дисциплината "Вградени системи", което дава на студентите незаменим достъп до знания и умения с директно приложение в съвременната полупроводникова индустрия, отбелязва доц. Недялков.

Откриването на лабораторията е на 10 февруари от 16.00 часа, с участието на гости и лектори от чужбинa. Ще бъде изнесена и презентация от Антон Клоц от Cadence Design Systems на тема "Cadence and Future of Megatrends in EDA".