Бъдещето на Европейския съюз, неговата икономика като цяло и тези на държавите членки, развитието на обществото му, на системите на здравеопазването, на социалната политика, на индустрията, бизнеса, образованието и всичко останало е немислимо без цифровизация и иновации. За да се случи това обаче именно дигиталната образованост и умения са от ключово значение. Затова те трябва да се развиват активно и процесът да започне тук и сега с визия за бъдещето. За да се постигнат целите обаче е необходима пряка координация между участниците във всички тези процеси - иноваторите, научните работници, младите учени, стартъпите, бизнесът, образователните структури, политиците на европейско и на национално ниво. Около тези мнения се обединиха десетките участници в провелия се днес онлайн форум на тема "Цифровото образование: Заинтересованите страни". Инициатор за провеждането му е българският еврокомисар, отговарящ за иновациите, науката, културата образованието и младежта Мария Габриел.

"Няма съмнение, че успехът на нашата дигитална трансформация зависи от това как се справяме с образованието. То винаги е било основният инструмент за гарантиране на равни възможности за всички, което важи и за дигиталната ера. Чрез образованието ще имаме възможността да не допуснем никой да не остане извън зеления и цифровия преход. То е от ключово значение не само за икономическото развитие, но също и за постигане на справедливо приобщаване на нашето общество", отбеляза тя в рамките на един от панелите.

Според думите й ЕС върви към ударна дигитална трансформация. Чрез цифровите технологии много сфери на живота се променят фундаментално - комуникациите, индустрията, здравеопазването, трудовият пазар. Според Габриел е пределно ясно, че дигиталният преход не може да бъде осъществен без помощта на европейските системи за образование и обучение. "Това дълбоко трансформиращо развитие ни престои. Нашата цифрова трансформация трябва да бъде насочена към хората. Затова трябва да се съсредоточим върху дигиталните умения в образованието. Те са от ключово значение, за да се гарантира, че цифровата трансформация на Европа ще води до икономическо развитие, повишаване на конкурентоспособността на ЕС и постигането на върхови резултати", каза българският еврокомисар. Като в тази връзка тя изрази особено удовлетворение, че вижда амбицията на държавите членки да правят значителни инвестиции в цифрово образование и умения чрез включването на редица такива проекти, политики и инициативи в своите планове за възстановяване и устойчивост.

Габриел посочи, че заделените за цифрово образование 13 млрд. евро са безпрецедентна сума. Чрез тези средства Европа може да направи изключително много - да надгради базите за цифрово образование, да създаде нови платформи за дигитални знания, да инвестира в повишаването на педагогическите умения на учителите и преподавателите в тази сфера. "Това е нещото, което ще направи Европа по-силна и по-конкурентоспособна. Ясно е, че предизвикателствата предстоят. Например целта, която си постави ЕК - до 2030 г. 50% от населението на Европейския съюз да има основни дигитални умения. Всичко, от което се нуждаем за постигането на тази цел, е бързото повишаване на нивото на цифрова грамотност сред 30-40-годишните хора. Но това не може да се постигне за една нощ, дори и с достатъчно ресурси", отбеляза българският еврокомисар.

Тя отбеляза, че в Брюксел вече са предприели конкретни стъпки, ангажирайки държавите членки и заинтересованите страни. В края на ноември миналата година Съветът по образование е организирал първия политически дебат като фундамент към структурния диалог за дигиталното образование. А самите държави-членки вече са определили своите национални координатори за цифровото образование. "И те се срещнаха по-рано този месец за първи път, което показва силната подкрепа на държавите за тази инициатива", отбеляза Габриел, подчертавайки, че днешният форум ясно показва, че цифровото образование и умения са ключова тема и заемат върхова позиция в европейския дневен ред.

"За да постигнем амбициозните си цели, ние се фокусираме върху основните градивни елементи за създаването на успешни цифрови образователни системи, високоскоростна свързаност, актуално и достъпно образователно оборудване, институционален капацитет за дигитализация, дигитални педагогически умения на учителите и разбира се тясно сътрудничество със заинтересованите страни", отбеляза еврокомисарят. Тя сравни нуждата от всичко това с неоспоримата за съвременния човек необходимост от електричество и течаща вода в дома му. "Тези цели са от съществено значение, за да може дигиталното образование да работи в полза на всички. И за да бъде универсално достъпно в цяла Европа. Именно чрез тези фактори ще може да се окаже възможно най-голям стимул за инвестициите в цифровите знания и умения", каза още Габриел. Тя допълни и че в ЕК вече обмислят как най-добре да бъдат подкрепени образователните и обучителните институции с необходимото ноу-хау как да се адаптират и дигитализират в един всеобхватен процес.

"Ние гледаме отвъд изготвянето на стратегии и планове за действие. Фокусирани сме върху това да гарантираме, че всички членове на националните правителства споделят същия политически ангажимент, докато се ангажират с цифрово образование и повишаване на дигиталните умения на обществата. Разбрахме, че ни предстои дълъг път, но сме уверени, че заедно можем да стигнем докрай", отбеляза Габриел.

Тя подчерта, че политическият ангажимент на европейските държави-членки е най-важният фактор. "Радвам се да видя, че подкрепа има не само от образователните министри, но и от всички ключови институции в сферите на финансите, телекомуникациите и законодателството. Това е много съществено. Наистина е важно да не се работи поотделно. Иначе рискуваме да похарчим много пари, без да постигнем конкретни резултати. Затова съм доволна, че създадохме експертна група, която да отговаря за качеството на инвестициите в дигиталното образование. Именно така ще постигнем резултат от оптимално похарчени средства и постигнати вследствие на тези инвестиции резултати.

Габриел подчерта, че паралелно с това има нужда не само от добри стратегии и планове за действие, но и от добър анализ на резултатите. Те ще покажат кой акт и която инвестиция са довели до очаквания резултат и кои - не. "Имаме нужда от 3 основни неща - сътрудничество, иновации и достъпност. Затова трябва да бъдат създадени паневропейски хъбове за цифрово образование, чрез които да се споделят идеи, практики, постигнати резултати. Тези хъбове трябва да дадат възможност всички заинтересовани страни - преподаватели, обучаващите се, учени, стартъпи, училища, различни организации и т.н. да взаимодействат помежду си, да споделят опит, да си сътрудничат", смята Габриел.

Тази нейна идея бе подкрепена и от председателя на Управителния съвет на Dir.bg Моника Станишева. Според думите й стартъпите, развиващи дейност в образователните технологии имат нужда от по-добър достъп до учителите и преподавателите в тази сфера, но и обратното. "Образователните институции и администрацията също трябва да играят активна роля, образувайки процес, от който да не могат да бъдат откъснати. Регулациите на национално ниво трябва да съпътстват този процес, поради което те трябва да бъдат адаптирани към нуждите и очакванията на учителите и обучаващите се. Каналите за комуникация между заинтересованите страни трябва да се оформят така, че да могат да споделят опит и да се учат един от друг. Структурното коопериране в екосистемата на дигиталното образование трябва да бъде насочено към ангажираност и инициативност", каза тя по време на участието си във форума.

Според Габриел няма съмнение, че европейският EdTech сектор има невероятен потенциал. И че той ще придаде добавена стойност към методите за обучение и придобиване на знания. "Критично важно е да се затвърди позицията на образователните технологии в екосистемите за обучение в ИТ сектора. Трите основни елемента за постигане на това са прозрачност и свързаност между компаниите от сектора, ЕС и националните политики, обмяна на знания в цялата екосистема и скорошни активни действия за постигане на целите", каза българският еврокомисар. Тя подчерта, че трите фактора могат да работят заедно и ефективно, ако всички заинтересовани страни обединят усилия, ако се работи на всички нива и във всички сектори. "Така ще бъдем сигурни, че цифровото обучение е на необходимото високо ниво и е достъпно за всички", заключи Габриел.