Microsoft промени условията за ползване на своите онлайн услуги, като включи предупреждение, че достъпът до тях може да бъде ограничен за лица, които ги използват "прекомерно". Става въпрос най-вече за тези, които разчитат на генериране от изкуствен интелект. Новата версия на документа се появи на 1 ноември.

Новите мерки са описани в раздела "Ограничения на производителността", в който се казва: "Прекомерното използване на услугата за изкуствен интелект на Microsoft може да доведе до временно ограничаване на достъпа на клиентите до услугата." Документът обаче не предоставя ясни критерии за "прекомерна употреба", не уточнява колко дълго може да продължи "ограничението" и не описва механизмите му.

Въпреки това необходимостта от въвеждане на такава мярка показва, че в инфраструктурата на системата за ИИ на Microsoft има слаби места, което означава, че услугата Copilot, въведена с последната актуализация в Windows 11, може да не е подходяща за всички. Някои може да се откажат напълно от услугите на компанията за изкуствен интелект, а това не е добра новина за Microsoft.

Компанията може да бъде разбрана - тя се опитва да намали разходите за поддръжка на системите за изкуствен интелект, които не са евтини. В края на наскоро приключилото първо тримесечие на фискалната 2024 г. капиталовите разходи на компанията достигнаха 11,2 млрд. долара, като част от тези средства отидоха за "инвестиции в мащабиране на инфраструктурата за изкуствен интелект".

За клиентите услугата също се оказа доходоносна. Добавката Copilot се предлага на цена от 30 щ. долара на месец, а за корпоративни потребители с поне 300 регистрирани работни станции - от 9000 долара на месец.

Други компании също имат ограничения за използването на услуги с генеративен ИИ. OpenAI обяснява ограничението на скоростта на API като усилие "да се гарантира, че всички имат равен достъп". А Midjourney си запазва правото да ограничава достъпа дори за потребители, които са платили за услугата, "за да предотврати влошаване на качеството или прекъсване на работата на други клиенти".

ИЗБРАНО
ИЗБРАНО