Стъклото може да изглежда и да се усеща като твърдо тяло, но отблизо неговото хаотично подреждане на частици приличат повече на бурната бъркотия на свободно падаща течност, замръзнала във времето, пише ScienceAlert.

Известни като аморфни твърди вещества, материалите в това състояние не подлежат на лесно обяснение.

Нови изследвания, включващи изчисления и симулации, дават улики. По-конкретно, че някъде между течните и твърдите състояния има вид пренареждане, за за което учените едва сега разбират.

Изследователите Димитриос Фрагедакис, Мухамад Хасиим и Кранти Мандадапу от Калифорнийския университет в Бъркли са открили, че има температурната граница на свръхохладени течности и твърди вещества, при което статичните частици остават възбудени, "потрепвайки" на място.

До голяма степен сме запознати с три основни състояния на материята в ежедневието: твърдо, течно и газообразно. Всеки се определя от връзките между техните частици и обкръжаващите ги.

Когато едно от тях се промени в друго - твърдо вещество, което се топи в течност, или течност, изпаряваща се в газ, например - това е известно като преход на състоянието.

Но материята е доста по-сложна от тези три основни състояния.

Атомите могат да станат толкова горещи, например, че техните заряди се разлитат и образуват плазма. Охладени надолу, някои класове частици могат да загубят напълно своята идентичност, за да се слеят в квантово размазване.

Аморфното състояние, в което е стъклото, запазва хаотичното разположение на частиците, като в течност. В твърдо агрегатно състояние връзките са много по-подредени и предсказуеми.

Откритието на учените е, че именно от охлаждането зависи, дали ще бъде изградена кристална решетка или частиците ще са в хаос.