Според ново изследване, публикувано в списание Nature Communications във вторник, миниатюрни роботи могат да осигурят нов начин за събиране на химически замърсители от водата.

Много от водните източници по света са замърсени с пестициди и тежки метали поради промишлени дейности като минното дело. Замърсителите във водата могат да бъдат вредни за хората, както и за околната среда. Миниатюрните роботи или нанороботи, са широки около 200 нанометра и могат да "насочат проектирането на устойчиви технологии за отстраняване на химически замърсители от водата", се казва в съобщението.

Аспектът на устойчивост заслужава да бъде подчертан, тъй като тези малки роботи, изработени от чувствителна към температурата пластмаса, са проектирани така, че да могат да се използват многократно.

Малките роботи се разпръскват в хладка вода. Чувствителната към температурата пластмаса на нанороботите действа като техно "ръце", с които те се прикрепят към микроскопични замърсители като арсен. След като температурата на водата се повиши, роботите се събират заедно със замърсителите, които са привлекли. Както роботите, така и замърсителите се извличат лесно с помощта на магнити. След това, когато малките роботи се охладят и разделят, замърсителите могат да бъдат безопасно разтоварени, а нанороботите - използвани повторно.

За да тестват роботите, изследователите използват вода с ниска концентрация на арсен - химикал, който може да бъде токсичен за хората. След 100 минути малките машини успяват да уловят малко над 65 % от арсена от водата. Нанороботите все още са във фаза на изследване, но ако могат да бъдат използвани широко и ефективно, те биха могли да се превърнат във важен инструмент за почистване на замърсени подпочвени води.