Приватизирането на Луната ще премахне бедността на Земята, заявяват икономисти в ново изследване.

Институтът "Адам Смит" предлага земният спътник да бъде разделен на парцели и разпределен на различни страни. В последствие те ще могат да продават или отдават под наем имотите. Икономистите заключват, че икономиката и обществото биха спечелили много.

"Ясна, морално оправдана и ефективна система на правата на собственост в космоса би донесла огромни ползи, които надхвърлят финансовите награди за хората, които биха станали собственици", заявява икономическият изследовател и автор на доклада Ребека Лоу.

"Свободният пазар ще насърчи отговорното управление на космоса, както и възможности за нови научни открития", допълва икономиста.

Институтът "Адам Смит" описва себе си като "независимо НПО, което цели насърчаване на свободния пазар и неолибералните идеи".

"Правата на собственост играят ключова роля за повишаване на жизнения стандарт, иновациите и човешкото достойнство тук, на Земята. Същото би било вярно, ако приложим тази логика към космоса", казва ръководителят на изследванията на института Даниел Прайър.

Не всички са съгласни с идеите на Института Адам Смит.

Предложението на организацията противоречи на Договора за космическото пространство, съставен в ООН през 1967 г. Той забранява на държави и лица да притежават собственост в космоса.

Един от най-големите рискове в евентуалното парцелирането на Луната е свързан с възможността от Трета световна война.

Счита се, че около Южния полюс на естествения ни спътник има големи залежи на хелий-3. Изотопът често е наричан "горивото на бъдещето", защото може да захранва разработваните в момента термоядрени реактори. Земята е бедна на хелий-3, но той е често срещан и на теория лесен за добиване в определение зони на Луната. Притежателите на парцели със залежи на хелий-3 биха имали монопол върху енергийните източници на Земята, което би им позволило по-нататъшна експанзия в Слънчевата система.

Купуването на имот на Луната и неговата експлоатация ще е по-силата само на най-богатите хора и корпорации в света. Това допълнително би увеличило не само състоянието им, но и властта им над обществото.

"Ножицата между бедни и богати, може буквално да придобие космически размери", коментират критиците на предложението.

Твърдението, че приватизацията може да премахне бедността и да ускори иновациите, също среща доста критика, свързана с конкретни примери от Великобритания и Източна Европа.