Американски учени откриха генетични причини за аритмогенна кардиомиопатия - свързана с риск от смърт разновидност на сърдечна аритмия, съобщи сайтът MedicalXpress. Бил установен също възможен метод за лечение, който предотвратява заменянето на мускулна тъкан със съединителна и намалява риска от внезапна смърт.

Специалистите открили мутиралите вариации на гена анкирин В, които са общи за засегнатите от кардиомиопатия пациенти. Неправилното функциониране на гена води до неправилна локализация на бета катенините - извънклетъчни съединения, които влияят върху активността на други гени. В резултат се стига до фиброза - заменяне на мускулна тъкан със съединителна. Потискането на този процес е възможно с помощта на инхибитори на протеина GSK3.

В рамките на експерименти с млади мишки бил отключени гени анкирин В и впоследствие гризачите развили кардиомиопатия. Когато у мишката бил вкаран инхибитор на GSK3, в организма ѝ се развило нормално функциониращо сърце. Учените възнамеряват да пристъпят към доклинично тестване на метода.

От аритмогенна кардиомиопатия са засегнати около 60 хиляди души в САЩ. Заболяването се характеризира със структурни и тъканни изменения на сърцето и нарушения на сърдечния ритъм. В редица случаи пациентите не знаят за заболяването, докато не настъпят сериозни усложнения и не се стигне до летален изход. Засега не съществува метод за лечение. Болните обикновено приемат бета блокери за облекчаване на симптомите и ползват имплантиран дефибрилатор за предотвратяване на внезапна смърт.