Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) обяви споразумение с един от най-големите производители на корпоративен софтуер Oracle, според което корпорацията ще плати глоби в размер на над 23 млн. долара.

По този начин ще бъдат уредени твърденията на регулатора за корупционни практики на компанията в чужбина.

Според SEC подразделенията на Oracle в Турция, ОАЕ и Индия са давали подкупи на местни служители, за да спечелят договори между 2016 и 2019 г., в нарушение на действащия в САЩ Закон за корупционните практики в чужбина.

Агенцията заяви, че освен това подразделенията са спонсорирали служители да посещават платени международни технологични конференции, което е в нарушение на политиката на компанията.

В някои случаи служители на турското подразделение на Oracle спонсорират пътувания на семействата на служителите до международни конференции и до Калифорния.

SEC и преди е санкционирала Oracle за създаване на специални фондове за корупционни схеми. През 2012 г. Oracle успя да уреди инцидент, свързан с индийското си подразделение.

"Създаването на безотчетни средства за подкупи по своята същност увеличава риска тези средства да бъдат използвани неправомерно, което се е случило в дъщерните дружества на Oracle в Турция, ОАЕ и Индия", коментира служител на SEC.