Руският президент Владимир Путин обяви периода 2022-2031 г. за десетилетие на науката и технологиите в Русия. Държавният глава издаде специален указ с нареждане всички институции в страната да се фокусират върху въпросните сфери.

Документът, публикуван на портала за правна информация на Русия, дава начало на инициативата, която е насочена към засилване на ролята на науката и технологиите "в решаването на критичните предизвикателства пред развитието на обществото и страната" и отчита резултатите от 2021 г., обявена в Русия за година на науката.

Указът се фокусира върху привличането на талантливи млади хора към науката, насърчаването на участието на изследователи и разработчици в намирането на решения на основните предизвикателства в развитието на обществото и страната и осигуряването на по-голям достъп на широката общественост до информация за постиженията и перспективите на руската наука.

Документът предвижда създаването на управителен комитет за "Десетилетието на науката и технологиите", чиито съпредседатели ще бъдат помощникът на президента Андрей Фурсенко и заместник министър-председателят Дмитрий Чернишенко. Комитетът има повече от 30 членове, сред които ръководители на министерства, държавни корпорации, ректори на университети и др.

На правителството е възложено да одобри плана за тематичното десетилетие, разгледан от координационния комитет, да осигури подготовката, годишното обобщение на плана и необходимото финансиране в рамките на три месеца. Препоръчва се ръководителите на съставните части на Руската федерация да участват в изпълнението на плана, както и да изготвят регионални планове.