Как ще повлияе навлизането на изкуствения интелект върху работните места на хората? Този дебат се води с години, а най-новото откритие на изследователите сочи, че работещите на бюро ще са най-силно повлияни от навлизането на AI. Повлияни обаче не значи непременно "застрашени".

Автоматиката вече променя осезаемо много от индустриите и работните места в тях. Когато става дума за професиите, свързани с рутинни, повторяеми дейности, роботизацията е промяна, която е добре дошла.

Сега се оказва, че "добре платените професии, които се вършат на бюро, и офисните работни места може би ще са най-силно изложени на AI", според анализторите от Brookings Institution, на които се позовава публикация във Forbes. "Изложени" е интересно понятие, използвано тук, защото то не означава непременно, че дадените професии ще бъдат елиминирани и изличени. То значи, че ще бъдат повлияни по някакъв осезаем начин.

Казано с други думи, изкуственият интелект може да промени работата в почти всяка професионална група, обясняват от Брукингс.

Сред най-повлияните ще са бизнес-финансово-технологичните индустрии. Може би легионите от търговци на акции на Уол Стрийт ще могат да дишат по-лесно - решенията им ще бъдат заменени от пресметливи и хитри алгоритми.

Очаква се изкуственият интелект да открие нови възможности за заетост, напр. за софтуерни инженери, създаващи алгоритми, които позволяват на автоматизираните системи за търговия да се учат в движение (за разлика от точното следване на предписани от човека правила според "дърво" за вземане на решения).

"Изложен не означава непременно изместен", казва Марк Муро, старши сътрудник и директор политики в Brookings и съавтор на доклада. "Какви работни места ще бъдат засегнати от AI? По-добре платените, по-добре образовани работници ще са обект на най-силно излагане".

Това може да означава, че изкуственият интелект ще се намеси силно в ежедневната им дейност, например допълвайки работата им, освобождавайки ги от рутинни действия, поемайки досадните задачи и тези с висок риск от човешка грешка.

"Изкуственият интелект може да допълни човешката работа в много от професиите и регионите", казва Муро. Сред посочените примери са юридическите професии, които са свързани с голям обем писане, извличане на текстове от огромни бази и др.

Тъй като изкуствен интелект на практика означава доста широк спектър от технологии, служещи за безброй цели, то няма единна дефиниция, която да обхване всичко, което AI прави и може да прави за професионалистите от различните области. Доколкото изкуственият разум би следвало да може да разбира реч, да разпознава изображения и да прогнозира, той може да помага по много начини на работещите на бюро.

"Въпреки че изследванията за приложението на роботиката и софтуера за автоматизация продължават да показват, че по-слабо образованите работници с по-ниски заплати могат да бъдат най-засегнати, настоящият анализ предполага, че по-добре образованите, по-добре платени работници ще бъдат най-повлияни от новите AI технологии", гласи докладът.

Освен всичко друго, докладът сочи и, че добре образованите, добре платени работници с широк кръг от знания и умения ще се окажат много по-добре подготвени да посрещнат промените, които носи изкуственият разум. Те ще съумеят бързо и гъвкаво да се възползват от възможностите, които голямата промяна ще им поднесе, казва Муро.