Насекомите са способни бързо да преминават към различни походки в отговор на външни стимули. Водени от тази идея, испански учени са създали малък робот, който умее да прави същото, използвайки вградена изкуствена невронна мрежа, съобщава сайтът Ню атлъс.

Технологията може един ден да залегне в усъвършенствани протези, смятат разработчиците от университетите на Севиля и Кадис.

Триизмерно отпечатаният робот с шест крака е наречен НюроПод. Микропроцесорът му включва 30 изкуствени неврона, които получават електронни стимули под формата на различни сигнали от съседен свързан компютър.

В отговор на тези сигнали невроните едновременно изпращат команди към 18 сервомотора, контролиращи краката на робота. Веднъж получил сигнала, НюроПод гладко и бързо променя походката си, избирайки между бавен ход, тръс или бягане.

За сравнение - другите ходещи роботи трябва да спрат, преди да променят походката си, за да обработят подадените контролни команди. Процесът често е тромав.

Следващата цел на учените е да оборудват робота със зрителни и слухови сензори, които ще му позволят да реагира на сигнали от заобикалящата среда.

Специалистите обясняват, че изкуствената невронна мрежа може да бъде вградена в усъвършенствани протези, например на ръце, които бързо преминават от едно действие към друго в отговор на нервните импулси на ползвателя.