САЩ успяха да разработят първия в света Exascale суперкомпютър, спазвайки обещание, дадено от президента Обама преди почти седем години. Постижението на практика въвежда света в нова ера на изчислителни възможности.

Досега най-бързите суперкомпютри в света все работеха в петаскейл, постигайки квадрилион изчисления в секунда. Exascale производителността достига до квинтилони операции в секунда.

Суперкомпютърът Frontier, построен в Националната лаборатория на Оук Ридж на Министерството на енергетиката в Тенеси, сега се превърна в първия суперкомпютър в света, който демонстрира скорост на процесора от 1,1 exaFLOPS (1,1 квинтилиона операции с плаваща запетая в секунда).

Резултатът беше потвърден в сравнителен тест, наречен High-Performance Linpack (HPL).

Максималната производителност на суперкомпютъра обаче е още по-внушителна, като в бъдеще той ще може да осъществява 2 квинтилиона изчисления в секунда.

Компютърните учени се стремят към екзамащабния етап от години. Подобни суперкомпютри могат да се справят с огромни бази от данни, което да позволи по-прецизното моделиране на климатични системи, разработване на нови видове материали и лекарства, и надниквайки в най-дълбоките гатанки на физиката.