Играта Го отдавна е критерият за сравнение между естествен и изкуствен интелект. Тя се счита за едно от най-тежките предизвикателства, пред които може да се изправи една интелигентна машина, заради огромния брой комбинации, надвишаващи броя на атомите във вселената според някои учени.

И ако в началото шампионите по Го все пак имаха някакъв превес, то след 2016 година всичко се промени благодарение на DeepMind, които пуснаха специален изкуствен интелект, наречен AlphaGO. Той успя да се наложи над всички най-добри играчи в света, а тези дни дори да откаже шампиона в играта Ли Седол, който си тръгва с думите "Машините вече са непобедими".

Въпреки че преди години шампионът не вярвал, че това време може да дойде, днес той заявява, че изкуственият интелект вече е непобедим в играта и той не може да се задържи в челните места, дори с големи усилия.

Шампионът решил да приключи професионалната си кариера и след като разбрал, че новата версия на изкуствения интелект е успяла да се наложи над по-старата с резултат 100 игри на 0. Въпреки това Ли Седол остава единственият играч в света, успял да вземе игра на изкуствения интелект през 2016 година, постижение, което и до сега остава ненадминато.

И все пак последната изява на Ли Седол все още не се е състояла. Той възнамерява да се изправи за един последен път пред друг виртуален играч - изкуствения интелект от Южна Корея HanDol, успял да победи на Го петте най-добри играчи в своята страна, където играта има големи традиции.