Еврокомисарят Мария Габриел участва в откриването на проект "Големи данни за интелигентно общество" (GATE), в рамките на който ще бъде изграден Център за върхови научни постижения и изкуствения интелект в един от първите изследователски институти на СУ "Св. Климент Охридски".

Ръководител на проекта е проф. Силвия Илиева от Факултета по математика и информатика на СУ.

Целта на GATE е да развива научноизследователски капацитет и иновативен потенциал и да формира ново поколение млади учени, способни да прилагат науката в полза на обществото.

Научните изследвания в проекта са в четири направления - бъдещи градове, интелигентно правителство, умна индустрия и цифрово здравеопазване.

Иновациите в центъра ще бъдат разработвани в три модерни технологични лаборатории - за моделиране на процесите в градска среда, за интердисциплинарно сътрудничество с индустрията и за виртуална реалност и визуализация на големи данни. Чрез мултидисциплинарни образователни програми на европейско и световно ниво, по проекта ще бъдат обучени изследователи и професионалисти в областта на изкуствения интелект и големите данни.

"Образователна лаборатория ще подпомогне прилагането на нови методи за персонализирано и интерактивно обучение. Като единствен подобен център в Източна Европа GATE ще е свързващото звено с мрежата от 55 центъра за големи данни в Западна Европа и ще играе стратегическа роля за разширяване на тази мрежа и за разпространение на най-добрите практики и иновативни модели. Това позволява България да се проектира на картата на Европа като задаваща тенденции, като даваща много полза от новата цифрова икономика, която се развива", коментира еврокомисар Мария Габриел.

Посланието е силно, посланието е за Европа, за България и за младите хора, отбеляза тя.

Габриел каза, че това е признание за СУ и за страната ни, и показва, че имаме потенциал и много силна научно-изследователска общност. Това показва също, че младите хора имат своето бъдеще тук, в страната и в Европа, допълни тя. Според нея се изпраща и много силен сигнал за качеството на кадрите, които имаме в България.

"Бюджет за научни изследвания и иновации не е разход, а инвестиция", подчерта Габриел.

"Проектът е полезен за цялото общество, защото темата за големите данни и изкуствения интелект е много актуална, но ще помогне и на СУ да повишим научните си резултати", посочи ректорът на СУ проф. Анастас Герджиков.

Той изрази надежда да бъдат привлечени и българи, които са добре изявени в чужбина, както и чужди учени, които ще искат да работят в такъв център за върхови постижения.Проектът е на обща стойност 30 милиона евро.