Недостигът на вода, емисиите на парникови газове и климатичните промени са едни от най-сериозните проблеми, заплашващи човечеството. Според експертите много от взетите мерки не са достатъчни, поради което е необходимо измислянето на "план Б". Проект, финансиран от Бил Гейтс предлага затъмняване на атмосферата, за да може температурите да се понижат. Нов екип от учени обаче смята, че задаващите се проблеми с изхранването на планетата могат да се решат по доста по-лесен начин.

Човешката урина може да е начин за по-добро наторяване на едромащабна селскостопанска продукция, отколкото сегашните методи, които фермерите използват, заявява Джулия Кавичи от Института за богата земя на Съединените щати.

Растенията се нуждаят от азот, фосфор и калий, за да растат и произвеждат плодове - но съвременните химически версии на тези торове увеличават парниковите газове и замърсяват значително водните ресурси.

Междувременно урината представлява около 80 процента от азота, открит в отпадъчните води, и повече от половината от фосфора. Това е богат ресурс, който може да се използва, стига да се изгради инфраструктура за отклоняване и събиране на урина.

Учените предлагат създаването на специални тоалетни, които да превръщат човешките отпадъци в тор.

Марин Легард, антрополог в мрежата OCAPI, смята, че хората трябва да преодолеят нетърпимостта си към системите за рециклиране на тяхната урина. Това е необходимо, защото водата става все по ценен ресурс.

"Започваме да разбираме колко ценна е водата", каза тя пред AFP. "Започва да става неприемливо да я ползваме безразборно за индустриални цели".