Емисиите въглероден диоксид, отделяни от всеки човек, се увеличават с възрастта му, съобщи АФП, позовавайки се на изследване, обхващащо държавите от ЕС и публикувано във вторник от Националния институт за демографски изследвания във Франция.

Това означава, че климатичните политики трябва да се съобразяват със застаряването на европейското население.

Изследването анализира връзката между демографските особености и климатичните промени в ЕС. Съюзът се е ангажирал да достигне климатична неутралност през 2050 г., предава БТА.

Пикът на въглеродните емисии, отделяни на ниво домакинство, е между 45 и 49 годишна възраст. След това количествата въглероден диоксид прогресивно намаляват. Оценката на ниво индивид показва, че пикът е при хората в напреднала възраст, около 75 години. Причината за това е животът в малко домакинство, концентриращо разходите си за отопление.

Тази тенденция не води до значимо нарастване на емисиите, но подчертава колко е важно да бъде взето предвид неравенството между поколенията.

Друг фактор, който трябва да бъде отчитан при климатичните политики, е местожителството. В градска среда малките размери на жилищата и развитието на обществения транспорт спомагат за редуциране на емисиите.

От друга страна, доходите на хората в градовете често са по-високи и това стимулира консумацията, а оттам и емисиите, т.е. урбанизацията едновременно забавя и стимулира климатичните промени.