Извеждането на товари в космоса чрез съществуващите методи - с ракетни двигатели - е изключително неефективно и в опит да предложат алтернатива, учени отдавна спекулират с идеята за създаване на космически асансьор. Става въпрос за гигантска структура, започваща от Земята и достигаща космоса, по която да можем да качваме товари.

В ново проучване по темата, публикувано в сайта Arxiv, учени дори твърдят, че гигантският асансьор може да бъде изграден чрез вече съществуващи технологии.

Според експертите космическият асансьор би могъл да бъде възможен с настоящата технология, особено ако искаме да го изградим на Луната. Там гравитацията е значително по-малка и няма толкова космически боклуци в орбита.

Компании от Китай и Япония дори планират да реализират подобен проект до 2045 г. или 2050 година. Японските изследователи вече са тествали миниатюрни негови прототипи.

Все още има много предизвикателства, които трябва да се решат, както от технологичен характер, така и от регулаторен - особено ако някой реши да изгражда подобна структура на Земята.