Кампаниите за рециклиране могат да помогнат за ограничаване на отпадъците. Група учени обаче са на мнение, че по този начин се омаловажава проблема със свръхпроизводството.

В ново есе за The Conversation, група изследователи от Университета на Вирджиния, установяват, че често рециклирането се възприема грешно от потребителите. Те бъркат това кои стоки подлежат на преработка.

Например, мнозина считат найлоновите торбички и електрически крушки за подлежащи на рециклиране.

Много правителства, както отбелязват изследователите, се опитват да спрат и дори да забранят разпространението на пластмасови стоки за еднократна употреба като пластмасови сламки и торбички. Но индустриите, отговорни за създаването на тези предмети, предназначени за сметища, продължават да произвеждат все повече и повече от тях. Междувременно търсенето им също расте.

Една от причината е, че потребителите имат грешно разбиране за рециклирането. През последните десетилетия не е била проведена успешна кампания, която да разгласи на широката общественост кое може и кое не може да се преработи повторно.