В Плевен е извършена симулация на робот-асистирана операция в условията на Ковид-19 с обучителна цел за здравните специалисти на първа линия. Това съобщиха днес от Медицинския университет в Плевен.

"В условията на епидемичната обстановка, свързана с пандемията, Университетската болница "Света Марина" в Плевен работи при строг санитарно-пропускателен режим, спазване на противоепидемичните мерки и извършване единствено на неотложни операции при онкологични заболявания", поясни чл.-кор.проф.д-р Григор Горчев - почетен ректор на университета, пионер при въвеждането в България и Югоизточна Европа на роботизираната хирургия с робот "Да Винчи".

По думите му човешкият фактор от лекари и медицински специалисти е най-ценен в борбата за ограничаване на вируса, затова те използват всички високотехнологични предимства при лечението на пациентите си - телехирургията и телемедицината.

Екипът на чл.-кор. проф. Горчев е включен в работна група с Американската асоциация по минимално инвазивна хирургия за изработване на правила по отношение на оперативното лечение на спешни състояния в хирургията при пациенти с Ковид-19.

Операциите при такива пациенти са коренно различни от стандартната роботизирана хирургия - конзолата на хирурга се извежда извън операционната зала; използват се специални устройства за аспирация и филтриране на въглеродния двуокис от корема на пациента и др.

С тази цел в Университетската болница "Света Марина" в Плевен са проведени няколко симулационни обучения по време на робот-асистирани операции за поведението на здравните специалисти при лечение на пациенти с коронавирус. Екипите от лекари и медицински сестри са тренирали поставяне на специално предпазно облекло и режим на работа в среда с COVID-19, се посочва в съобщението.

Благодарение на трите робот-асистента, лекарите на тази университетска болница могат да провеждат визитации и консултации на оперирани пациенти "от разстояние", без да е необходимо физически да ги посещават в болницата.

Концепцията за "пренесено присъствие" от съвременната роботика и телемедицината ще спомогне за запазване на здравето на медицинските специалисти, чиято експертиза е от особена важност за справяне със сложната епидемична обстановка в момента, е убеден проф. Горчев.

Чрез възможностите на Телекомуникационния ендоскопски център към Медицински университет в Плевен симулационните обучения по време на робот-асистирани операции за поведение на здравните специалисти при лечение на пациенти с коронавирус се записват и наблюдават онлайн при обучение на студентите.

На живо, във виртуални класни стаи, се излъчват и визитациите с роботите-асистенти, като по този начин се провеждат клинични занятия със студенти по време на дистанционното обучение в условията на извънредното положение, посочват от Медицинския университет в Плевен.