Органичните светодиодни дисплеи позволиха да се намали цената на телевизорите и мониторите, дори на тези с огромни диагонали. Но напредъкът не е спрял и учените търсят нови материали с по-добри свойства или по-ниски разходи. Един такъв материал е предложен от разработчици в Япония.

"Учен от катедрата по фундаментални и приложни науки в университета в Цукуба е разработил метод за производство на електропроводими полимери, които придобиват спираловидна конфигурация. Използвайки течен кристал като шаблон, той успява да създаде оптично активни полимери, способни да преобразуват линейно поляризираната светлина в светлина с кръгова поляризация. Този подход може да помогне за намаляване на цената на интелигентните дисплеи" - съобщава ScienceDaily.

Съществуват малко оптично активни материали, които могат да преобразуват линейно поляризираната светлина в кръгово поляризирана светлина. В същото време кръговата поляризация ще позволи създаването на нови видове дисплеи, като например такива, които могат лесно да се четат на ярка слънчева светлина, без да се слагат слънчеви очила. Очилата са линейно поляризирани и не са пречка за кръговата поляризация.

За да получи полимер с желаните свойства, изследователят използва обикновени линейни течни кристали и добавя към тях мономер. Кристалите се завиват спираловидно под въздействието на мономера. След преминаване на ток през суспензията, мономерът се полимеризира - втвърдява се в спираловидна форма. След това ученият разтваря и отмива течните кристали, оставяйки само полимерната рамка, която се навива на спирала.

Полученият оптичен слой е способен да преобразува линейно поляризираната светлина, каквато се среща в дисплеите със задно осветяване, в кръгово поляризирана светлина. С такава светлина може да се работи както обикновено, като се контролира интензитетът ѝ с филтри, но вече с кръгова поляризация. Какъв ще бъде крайният резултат, можем само да гадаем. Но вече е ясно, че решението може да бъде обещаващо за екранно оборудване за устройства и при работа на открито.