Сигурността на паролите винаги е била актуална тема в ИТ индустрията. За потребителите е по-удобно да използват по-лесни пароли, но това значително увеличава риска за тяхната киберсигурност. Именно затова често се препоръчва да се използва т.нар. мениджър на пароли.

Тези приложения генерират дълги и сложни пароли с произволни комбинации от символи, букви и числа, които въвеждат автоматично в различните акаунти. Потребителят трябва да помни само една парола - тази за самия мениджър. Така вместо множество лесни пароли, има само една, която се въвежда от потребителя и той може да си позволи да я направи по-сложна и да я запомни. Пести се време и от постоянно въвеждане на пароли.

Разбира се, мениджърите на пароли не са безпроблемно решение. Те също имат своите уязвимости и понякога стават жертви на хакери. Това обаче се случва сравнително рядко.

Има и друга уловка - по-добре е да се използва платен мениджър на пароли. Безплатните често може да са подозрителни или просто да не са достатъчно сигурни и функционални.

Накратко, смисъл от използването на мениджър на пароли има. Но първо потребителят трябва търпеливо да проучи избраните от него предложения и да избере това, което предлага най-добра комбинация от сигурност, функции, защити и цена.