На 17 септември в София Хотел "Балкан" ще се проведе форум на тема "Взаимодействие между публичната и частната сигурност: Стратегическа роля на публично-частното партньорство за противодействие на киберзаплахи".

Форумът е организиран от:

 • Съюз за Стопанска Инициатива
 • Българска Асоциация по Киберсигурност
 • Българска Асоциация на Сертифицираните Етични хакери

Целта на събитието е да се засили сътрудничеството между държавата и частния бизнес, да се повиши сигурността на всички нива - от първоначалното предпазване на информацията, през устойчивостта срещу неоторизиран достъп и атаки до възможностите за по-добро управление на риска.

По време на форума ще се дискутират три основни теми:

 • Киберсигурност и управление на риска
 • Взаимодействие между национална и корпоративна сигурност
 • Образованието, като инструмент за проактивно взаимодействие.

Първата тема ще въведе присъстващите в основите на информационната сигурност, акцентирайки върху управлението на киберрисковете - от тяхното идентифициране и правилна оценка, до вземането на необходимите мерки и измерването на резултатите от извършените действия.

Втората ще има за цел да свърже вече съществуващия опит на големите фирми и корпорации с възможностите и задълженията на държавните институции, като обмяната на опит и най-добри практики, да се превърне в двустранен процес.

Основната тема на третата дискусия ще бъде стратегическото място на образованието при посрещането на бъдещите предизвикателства, в контекста на цифровизацията и публично-частните партньорства.

По време на една от най-динамичните части на събитието, ще бъде проведена демонстрация в реално време на импровизирани хакерски атаки.

Основни гости на събитието:

 • Бойко Борисов, министър председател на република България
 • Мариана Николова, зам. министър председател и председател на съвета по киберсигурност
 • Красимир Каракачанов, зам. министър председател и министър на отбраната,
 • Младен Маринов, министър на вътрешните работи
 • Карина Ангелиева, зам. министър на образованието и науката
 • Държавни агенции за сигурност и изпълнителни директори на дружества, част от българската критична инфраструктура

Цялата конференция ще може да бъде проследена на живо от:

https://www.facebook.com/BACSbg

https://www.facebook.com/bgbaceh/

https://www.facebook.com/LevInsAd