От доста време знаем, че Microsoft планира цялостна промяна на иконите за услугите и приложенията си и след новото лого на Office вече можем да видим и други от променените графични знаци. Компанията обяви, че променя над 100 от иконите в своите услуги с нови цветове, материали и оформление. Тук влиза и логото на Windows. Всичко това е част от опита на компанията от Редмънд да модернизира софтуера и услугите си в тон с концепцията Fluent Design, предава Mobile Bulgaria.

Предизвикателството пред екипа от дизайнери е било да бъде пресъздадено усещането за иновация и промяна, но в същото време визията да бъде позната на потребителите. Повечето икони не са променени коренно, но са им нанесени различни леки корекции. По този начин Microsoft обаче постига някаква степен на уеднаквяване, особено по отношение на някои стари икони, които са в продуктите й от десетилетия.

С представянето на Windows 10X беше въведена промяна в лого на операционната система спрямо познатото ни досега. Платформата, която е предназначена за устройства с два екрана, има дори ново стартово меню, в което са премахнати познатите ни "Live Tiles". Новото лого на Windows е със син градиентен цвят и включва няколко нюанса в различните части.

Припомняме, че преди година Microsoft представи новия дизайн на иконите за приложенията от офис пакета си, а междувременно от компанията доразвиват концепцията си за Fluent Design. Очаква се подмяната на иконите за основните приложения и услуги да се осъществи през 2020.