Прекъсването на интернет винаги е неприятно. Независимо дали сме у дома, или на работа, липсата на достъп до глобалната мрежа винаги е свързвано с много неудобства. И ако това в България се случва сравнително често, то в страни като Сингапур е не само прецедент, но е последвано и от рекордни глоби.

В азиатската страна телекомуникационните компании StarHub и M1 бяха глобени с общо 447 хиляди щатски долара заради три прекъсвания на интернет свързаността. Случките са през април и май и разследване е доказало, че проблемът е станал възможен заради човешка грешка в конфигурацията на системите.

В определянето на размера на наказанието са взети предвид редица фактори. Колко са продължили прекъсванията, по какъв начин това се е отразило на клиентите и не на последно място, как обслужването на клиенти е реагирало в ситуацията. В единия случай със Starhub на 15 април действията на мениджър, ръководещ миграцията на мрежата довежда до спиране на интернет за пет часа, засегнало 250 хиляди абонати. Заради последващите действия глобата е намалена до 153 916 щ. долара.

Прекъсванията при M1 са на 12 и 13 май и засягат между 18 и 20 хиляди потребители. Причината според разследването са груби грешките в системната администрация, а след тях е отсъствала реакция, която да обезщети потребителите. Това води до много по-висока глоба, въпреки по-малко засегнатите потребители - 293,173 долара.