Нов европейски регламент задължава доставчиците на интернет да свалят терористично съдържание до час след получаването на заповед от национален орган и до 72 часа, когато заповедта е изпратена до чужд доставчик, съобщи БНР.

От вътрешното министерство уточняват, че целта е преодоляването на злоупотребата с хостинг услуги с оглед гарантиране на безпрепятственото функциониране на цифровия единен пазар и на обществената сигурност в целия ЕС.

Най-важните членове от регламента са свързани със сроковете за сваляне на терористично съдържание.

Когато националният орган издаде такава заповед към местен доставчик на хостинг услуги, той е длъжен да премахне съответното съдържание в срок до един час.

Когато обаче подобна заповед бъде изпратена от национален орган до чужд доставчик, тогава срокът за премахване е 72 часа, допълват от МВР.