Пазарът на криптовалути все още е изпълнен с някои рискове, затова Mastercard реши да предприеме стъпки за защита на своите клиенти. Компанията въведе Crypto Secure - услуга, която има за цел да намали рисковете при покупка на криптовалути.

Тя се основава на алгоритми с изкуствен интелект от CipherTrace - компания, специализирана в сигурността на блокчейн, която бе закупена от Mastercard през 2021 година. Системата съдържа информация за "рисковите профили" на продавачите на цифрови активи, въз основа на която организациите, издаващи карти, вземат решения за одобряване или отхвърляне на трансакции. С други думи, ако даден продавач на криптовалута е свързан с измамна дейност, банката може да блокира покупката.

Системата класифицира нивата на риск от зелено (безопасно) до червено (опасно). Mastercard също така класира финансовите групи и позволява на издателите на карти да проследяват одобрените и отказаните трансакции - подобни инструменти вече работят за трансакции в традиционни валути. Мерките за сигурност не са насочени към крайните потребители, а най-вече към техните обслужващи компании, които на свой ред ще могат да защитават клиентите си, като отхвърлят съмнителни транзакции.

Миналата година Mastercard започна да интегрира криптовалутите в своята платежна система, позволявайки на търговците на дребно да приемат плащания в дигитални активи, и като намали риска, компанията защити не само картодържателите, но и своя източник на приходи.