Разговаряме с Красимира Николова, която има над двадесетгодишен преподавателски опит като начален учител в 17 СУ "Дамян Груев" в град София.

Г-жо Николова, разкажете ни откога работите с учебници на издателство Клет и какво Ви е мнението за тях.

От много години работя с учебници на издателство Клет България. Сред техните автори има много такива, които уважавам и знам какво качество ще предложат, когато разлистя техен учебник. Това е много полезно в нашата работа, защото на пазара има наистина голямо разнообразие. Конкуренцията е голяма, а ние сме затрупани с доста ангажименти. Познавайки спецификата на поднасяне на материала и разработките, които мога да намеря в учебниците на Клет, за мен е наистина много по-лесно да избера с кои учебници искам да работя и знам, че няма да бъда разочарована.

Беше ли Ви от полза платформата IZZI по време на изолацията?

За жалост все още не можем да говорим в минало време за изолацията, която се наложи заради пандемията. Всички сме свидетели на постоянно променящите се мерки и необходимостта от връщане на децата по домовете им и от преформатиране на начина на преподаване. Именно в такива моменти ние се обръщаме за съдействие към нашите партньори в издателствата, за да намерим най-подходящия формат и най-достъпните материали за децата. Особено при нас, началните учители, това е от изключителна важност, защото малките ученици твърде лесно губят своята концентрация. Още по-трудно е, когато те са на дистанция от нас. Именно затова платформата IZZI се оказа изключително полезна при обучението на ученици в електронна среда от разстояние. Тя е леснодостъпна и в нея се работи по подразбиране, без да са необходими специални умения както от учителя, така и от учениците. Радвам се, че от издателство Клет съвсем навреме са решили да я разработят и предоставят за използване. Тук искам да аплодирам тяхното решение още в началото на пандемията март миналата година да отворят IZZI за напълно безплатно използване от всички, които имаха нужда от тези материали. Възпитанието и обучението са дълги и сложни процеси. Изключително важно е учителите и родителите да си сътрудничат и да си помагат в интерес на децата. Освен нас, учителите, родителите също имаха нужда от тези допълнителни материали и образователни ресурси, защото често им се налагаше сами да намират разнообразни начини да ангажират вниманието на децата, да развиват въображението им, да им помагат при подготовката на уроците.

Какви са предимствата на преподаването с интерактивните ресурси, спрямо учебниците на хартиен носител?

Преподаването с електронни ресурси е много динамично и ангажира вниманието на учениците за по-дълго. Интеракцията позволява да се визуализират основните правила и да се направят по-голям брой упражнения за по-кратко време. Бързо и лесно се прави проверка и веднага могат да се отстранят допуснатите грешки. Електронното учебното съдържание може да се споделя по различни канали за комуникация с учениците, така че те да имат достъп по всяко време.

снимка: издателство Клет

Подобри ли се ефективността на обучение, откакто използвате IZZI?

Преподавам в 4. клас и работя с IZZI сравнително отскоро. Използвам платформата по време и на присъственото, и на дистанционното обучение в момента. Запознатите с платформата знаят, че тя предлага един наистина голям набор от функционалности, упражнения, интерактивни визуални елементи и много други и бих могла да кажа, че и при присъственото и при дистанционното обучение ефективността се подобрява. Ние като професионалисти сме свикнали да се справяме в какви ли не ситуации или необходимост да се наваксва материал по една или друга административна причина, но винаги е приятно да знаеш, че можеш да разчиташ на партньор в подобна ситуация.

Това ли е за вас бъдещето на образователната система?

В момента нашата образователна система е изправена пред огромно предизвикателство и то не е преподаването в електронна среда. Расте едно ново и различно поколение деца, което в много ранна възраст се докосва до технологиите, до интернет и дигитализацията. То трябва да бъде обучавано и възпитавано по различен начин, съобразно променящите се условия и изисквания към него. И точно тук възниква въпросът как съвременният учител да намери баланса между традиционните и доказалите се със своята ефективност методи на преподаване, и модерните интерактивни методи.

Основателни ли са страховете на ваши колеги, че дигиталното образование ще намали качеството?

Използването на дигитални технологии в никакъв случай няма да намали качеството на образованието, при условие, че електронните ресурси и платформите се подбират от учителя внимателно и прецизно, съобразно потребностите на конкретния ученик или група ученици. Тяхното съдържание трябва да е съобразено с възрастта и да надгражда компетентностите на учениците ни.

Отчитате ли различна ангажираност у децата при използването на дигитални ресурси и хартиени такива?

Да, определено има разлика. Упражненията в дигитален ресурс са по-забавни, децата се увличат и учат под формата на игра.

 

* съдържание на издателство Клет