4-те Галилееви луни представляват 99% от масата на всички спътници на Юпитер | IT.dir.bg