Много обучителни дейности могат да се провеждат във VR среда. | IT.dir.bg