С всяка изминала година виртуалната реалност се превръща във все по-гореща тема. Само преди броени дни Apple представи най-новия си VR шлем. С това компанията се присъединява към нарастващия списък от технологични гиганти, инвестирали милиарди в технологията.

Големите инвестиции са сигурен белег за стратегическото значение на VR. Малко известен факт е, че едно от най-успешните имена във виртуалната реалност е на българска компания.

Базираната в София ZenArt разработва виртуални проекти за Министерство на отбраната на САЩ, Universal Studios и редица големи компании.

ZenArt ще бъде част от третото издание на Green Transition - най-големия форум за Зеления Преход в страните от Централна и Източна Европа, организиран от Dir.bg. Събитието ще се проведе от 20 до 22 юни в Sofia Event Center. Там всеки ще може да се запознае с постиженията на българската компания и да изпробва виртуалната й реалност във фоайето на секция SEC talks. Именно придобиването на VR опит от първо лице е най-добрият начин да се оцени потенциала на технологията.

"Докато за повечето хора, терминът VR предизвиква асоциации основно с игралната и развлекателна индустрия, всъщност най-големите ползи от технологията се крият в способността ѝ да разреши редица бизнес казуси", обясняват от българската компания.

Виртуалната реалност вече навлиза в образованието, медицината, строителството, транспорта, туризма и опазването на културно-историческо наследство.

С помощта на 3D моделите могат не само да се разглеждат и популяризират туристически обекти, като Белоградчишките скали.

Във VR могат не само да се разглеждат концепции, но и да се изследват техни потенциални структурни проблеми. Виртуалната реалност е идеалната среда за обучения от ново поколение и развитието на нови умения. Ползите на технологията не се изчерпват с това.

VR технологиите могат да направят ученето много по-увлекателно и пълноценно.

Снимка: iStock by Getty Images

От българската компания обясняват, че "страничен ефект" от проектите им е изграждането на зелена устойчивост. При това - без тя да е търсен ефект.

 Защо VR технологиите са зелени?

За да отговорим на този въпрос трябва първо да видим как един бизнес би могъл да стане по-екологичен. Освен това трябва да знаем и какви са приложенията на виртуалната реалност в икономическия и образователен сектор.

Двата най-значими начина, по който всеки един бизнес би могъл до допринесе за опазването на околната среда са:

  • Намаляването на произвежданите от предприятието вредни емисии
  • Намаляването на произвежданите от предприятието неразградими и нерециклируеми отпадъци

Основното приложение на VR технологията при бизнесите е за провеждането на дистанционни обучения и създаването на виртуални прототипи. VR става незаменим и при провеждането на симулации.

Виртуалната реалност има големи практични ползи за архитектите.

Снимка: iStock by Getty Images

При по-задълбочен анализ е установено, че виртуалната реалност е най-полезна, когато персоналът трябва да се обучи в нещо рутинно, което обаче трябва да бъде прецизно изпълнено. Такива действия могат да варират от сглобяване на елементи на поточна линия, през оптимално подреждане на товари в карго индустрията, до хирургически интервенции.

Традиционните методи на обучение са скъпи не само за бюджета на компанията, но се отразяват негативно и на околната среда. Често организациите настаняват служителите си за обучение в зона извън офиса - често изискващи пътуване по суша или по въздух. При някои обучителни сесии, обхващащи няколко дни, възникват разходи за хотел и храна. Тези дейности значително допринасят за въглеродния отпечатък на компанията.

Дори медицината може да се възползва от VR технологиите.

Снимка: iStock by Getty Images

Обучението във виртуална реалност внася гъвкавост в програмата за обучение, ограничавайки необходимостта от излишни пътувания. Обучаващите професионалисти вече не е необходимо да бъдат транспортирани до различни градове, тъй като преподаването може да се извършва чрез способите и методите на виртуалната реалност. Изчислено е, че обучението във VR намалява годишния въглеродния отпечатък на компанията с 98.5%, в средностатистическия случай - от 96.1 тона на 1.4 тона

Другото голямо предимство на виртуалната реалност, от което се ползват редица бизнеси е свързано с изграждането на виртуални прототипи, вместо на физически такива. При разработката на нов продукт, виртуалната реалност се оказва изключително полезна.

Много обучителни дейности могат да се провеждат във VR среда.

Снимка: iStock by Getty Images

В авиацията, наземния транспорт и строителството, вече дизайнът на пилотските кабини и командите табла се решава във виртуална реалност. Възможността за пълна интеракция с всеки лост, бутон и т.н. на командното табло позволява промяна на позиционирането им на база на обратната връзка, получена от специализирания персонал.

Замяната на физическия прототип с виртуален такъв, спестява тонове отпадъци на планетата. Според данни от производствения цикъл в автомобилостроенето, 8% от индустриалните отпадъци, се генерират от процеса на прототипизиране. Чрез внедряване на VR прототипи, този процент може да се намали с до една трета.

Екипът на ZenArt ще разкаже за приложенията на виртуалната реалност на посетителите на Green Transition.

Снимка: ZenArt