Момичета, които като малки редовно играят компютърни игри с родителите си, са по-уравновесени и способни да изградят силни и трайни семейни отношения, показва проучване на американски учени.
В проучването взели участие 287 семейства с подрастващи момичета. Онези от тях, които играят често компютърни игри, е много по-малко вероятно да се карат с половинката си, когато пораснат. Хобитата с родителите, особено с бащите, са много важни за комуникацията на момичетата със срещуположния пол.
Видеоигрите дават възможност на децата да планират своите стратегии и да решат как да постъпват в определени ситуации. Важно е видеоиграта да отговаря на възрастта на детето. Интересен е фактът, че подобен ефект се наблюдава само при момичетата. Това според учените е така, защото те обикновено са по-емоционално свързани с родителите си, отколкото момчетата.