Младите италианци се превръщат във все по-силно зависими от интернет. 4 от всеки 5 младежи сърфират в интернет поне един път седмично, твърди проучване за комуникациите на института Censis. В сравнение с 2003 година това представлява увеличение с 20 %. Според изследването 97 % от младите италианци използват мобилни телефони. 74 % пък от младежите четат поне една книга годишно, а 62 % - над три книги на година. 77 на сто от италианците на възраст 14-29 години четат преса един-два пъти седмично. Традиционните телевизионни канали се следят от 88 % от младите италианци, което е спад със 7 %. Младите зрители на сателитните канали пък са се увеличили с 12 %, достигайки 37 %.