Започва изграждането на 5G трансграничен коридор България – Гърция | IT.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018
Започва изграждането на 5G трансграничен коридор България – Гърция
Снимка: A1

Започва изграждането на 5G трансграничен коридор България – Гърция

WINGS ICT Solutions, COSMOTE Гърция и А1 България са партньори в проекта, който се финансира по Механизма за свързване на Европа на Европейския съюз

0 6075

A1 изгражда българската част от трансграничния транспортен коридор България - Гърция с непрекъсваеми 5G роуминг услуги - 5G SEAGUL. Проектът има за цел да осигури непрекъсваема 5G и роуминг свързаност по магистралата между София и Атина. Това ще позволи движението на автономни автомобили, ще подобри свързаността в селските райони, разположени около магистралата и ще осигури непрекъсваеми роуминг услуги между двете страни.

5G SEAGUL се реализира от три партньора - WINGS ICT Solutions и COSMOTE от гръцка и А1 от българска страна. COSMOTE Гърция ще изгради 5G мрежа в продължение на около 300 км от ГКПП Промахон до Велестино, докато А1 ще работи по отсечката между София и ГКПП Кулата, която е с дължина 173 км.

Проектът се финансира по Механизма за свързване на Европа на Европейския съюз по споразумение за безвъзмездна помощ No 101094584 и ще се реализира в рамките на две години - от 2023 до 2025 година. Общата стойност на 5G SEAGUL е 22 484 221,68 лева, от които 50% са еврофинасиране, а останалите средства ще се инвестират от участниците в проекта.

Трансграничният 5G коридор ще разчита както на мрежа от пето поколение със смесена архитектура (Non-standalone - NSA), така и на самостоятелна 5G мрежа (SA). В момента А1 използва 100 MHz честотна лента в спектър 3,6GHz за своята 5G ULTRA мрежа, която предлага гигабитови скорости в почти всички населени места с над 3 000 човека и основните курорти.

След като бъде завършен проектът, 5G SEAGUL ще осигури непрекъсваеми 5G услуги от София до Велестино, което ще позволи реализацията на свързана и автоматизирана мобилност или автономни автомобили. Освен това районът около ГКПП Кулата - Промахон ще разполага с непрекъсваем роуминг. Това означава, че потребителите и свързаните автомобили ще могат да преминават през границата между двете страни без никакво прекъсване на мобилните услуги.

След като приключи работата по изграждането, интегрирането и тестването на мрежите от двете страни на границата, ще бъдат проведени и полеви изпитания на възможностите на 5G мрежата да поддържа свързани и автоматизирани решения за мобилност. WINGS ICT Solutions, който е координатор на проекта, ще проведе изпитанията, чрез автомобили, снабдени със специални 5G бордови устройва и сензори, които ще позволят провеждането на изпитанията.

Проектът също така ще ускори изграждането на 5G свързаност в селските райони, които се намират около магистралата. По този начин техните жители също ще могат да се възползват от скоростите на мрежите от пето поколение.

Започва изграждането на 5G трансграничен коридор България – Гърция

Започва изграждането на 5G трансграничен коридор България – Гърция

WINGS ICT Solutions, COSMOTE Гърция и А1 България са партньори в проекта, който се финансира по Механизма за свързване на Европа на Европейския съюз

0 6075 Снимка: A1

A1 изгражда българската част от трансграничния транспортен коридор България - Гърция с непрекъсваеми 5G роуминг услуги - 5G SEAGUL. Проектът има за цел да осигури непрекъсваема 5G и роуминг свързаност по магистралата между София и Атина. Това ще позволи движението на автономни автомобили, ще подобри свързаността в селските райони, разположени около магистралата и ще осигури непрекъсваеми роуминг услуги между двете страни.

5G SEAGUL се реализира от три партньора - WINGS ICT Solutions и COSMOTE от гръцка и А1 от българска страна. COSMOTE Гърция ще изгради 5G мрежа в продължение на около 300 км от ГКПП Промахон до Велестино, докато А1 ще работи по отсечката между София и ГКПП Кулата, която е с дължина 173 км.

Проектът се финансира по Механизма за свързване на Европа на Европейския съюз по споразумение за безвъзмездна помощ No 101094584 и ще се реализира в рамките на две години - от 2023 до 2025 година. Общата стойност на 5G SEAGUL е 22 484 221,68 лева, от които 50% са еврофинасиране, а останалите средства ще се инвестират от участниците в проекта.

Трансграничният 5G коридор ще разчита както на мрежа от пето поколение със смесена архитектура (Non-standalone - NSA), така и на самостоятелна 5G мрежа (SA). В момента А1 използва 100 MHz честотна лента в спектър 3,6GHz за своята 5G ULTRA мрежа, която предлага гигабитови скорости в почти всички населени места с над 3 000 човека и основните курорти.

След като бъде завършен проектът, 5G SEAGUL ще осигури непрекъсваеми 5G услуги от София до Велестино, което ще позволи реализацията на свързана и автоматизирана мобилност или автономни автомобили. Освен това районът около ГКПП Кулата - Промахон ще разполага с непрекъсваем роуминг. Това означава, че потребителите и свързаните автомобили ще могат да преминават през границата между двете страни без никакво прекъсване на мобилните услуги.

След като приключи работата по изграждането, интегрирането и тестването на мрежите от двете страни на границата, ще бъдат проведени и полеви изпитания на възможностите на 5G мрежата да поддържа свързани и автоматизирани решения за мобилност. WINGS ICT Solutions, който е координатор на проекта, ще проведе изпитанията, чрез автомобили, снабдени със специални 5G бордови устройва и сензори, които ще позволят провеждането на изпитанията.

Проектът също така ще ускори изграждането на 5G свързаност в селските райони, които се намират около магистралата. По този начин техните жители също ще могат да се възползват от скоростите на мрежите от пето поколение.