Изненада: Откриха най-малкия и най-тежък атом | IT.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018
Изненада: Откриха най-малкия и най-тежък атом
Снимка: Shutterstock

Изненада: Откриха най-малкия и най-тежък атом

Това не е водородният атом

| Редактор: Стоян Гогов 6 3019

Някога водородният атом бе смятан за най-простия атом в природата, съставен от безструктурен електрон и структуриран протон. С напредването на изследванията обаче учените откриха по-прост тип атом, състоящ се от безструктурни електрони, мюони или тауони и техните също толкова безструктурни античастици.

Тези атоми са свързани помежду си единствено чрез електромагнитни взаимодействия, с по-прости структури от водородните атоми, предоставяйки нова гледна точка към научни проблеми като квантовата механика, фундаменталната симетрия и гравитацията.

Към днешна дата са открити само два вида атоми с чисти електромагнитни взаимодействия: свързаното състояние електрон-позитрон, открито през 1951 г., и свързаното състояние електрон-антимуон, открито през 1960 г.

През последните 64 години не е имало други признаци за такова атоми с чисти електромагнитни взаимодействия, въпреки че има някои предложения за търсенето им в космически лъчи или с високоенергийни колайдери.

Тауоният, съставен от тауон и неговата античастица, има радиус на Бор от само 30,4 фемтометъра (1 фемтометър = 10-15 метра), приблизително 1/1741 от радиуса на Бор на водороден атом.

Това означава, че тауониумът може да тества фундаменталните принципи на квантовата механика и квантовата електродинамика в по-малки мащаби, осигурявайки мощен инструмент за изследване на мистериите на света на микроматериалите.

Наскоро в Science Bulletin беше публикувано изследване, озаглавено "Нов метод за идентифициране на най-тежкия QED атом", което предлага нов подход за откриване на тауония. Добрата новина е, че съществуването на атом тауоний може да се потвърди с експерименти.

Това постижение служи като една от най-важните физически цели на планирания Super Tau-Charm Facility (STCF) в Китай или на изграждащия се Super Charm-Tau Factory (SCTF) в Новосибирск, Русия.

Двете научни съоръжения са създадени с идеята, да открият и синтезират най-малкият и най-тежкият атом с чисти електромагнитни взаимодействия.

 

Изненада: Откриха най-малкия и най-тежък атом

Изненада: Откриха най-малкия и най-тежък атом

Това не е водородният атом

| Редактор : Стоян Гогов 6 3019 Снимка: Shutterstock

Някога водородният атом бе смятан за най-простия атом в природата, съставен от безструктурен електрон и структуриран протон. С напредването на изследванията обаче учените откриха по-прост тип атом, състоящ се от безструктурни електрони, мюони или тауони и техните също толкова безструктурни античастици.

Тези атоми са свързани помежду си единствено чрез електромагнитни взаимодействия, с по-прости структури от водородните атоми, предоставяйки нова гледна точка към научни проблеми като квантовата механика, фундаменталната симетрия и гравитацията.

Към днешна дата са открити само два вида атоми с чисти електромагнитни взаимодействия: свързаното състояние електрон-позитрон, открито през 1951 г., и свързаното състояние електрон-антимуон, открито през 1960 г.

През последните 64 години не е имало други признаци за такова атоми с чисти електромагнитни взаимодействия, въпреки че има някои предложения за търсенето им в космически лъчи или с високоенергийни колайдери.

Тауоният, съставен от тауон и неговата античастица, има радиус на Бор от само 30,4 фемтометъра (1 фемтометър = 10-15 метра), приблизително 1/1741 от радиуса на Бор на водороден атом.

Това означава, че тауониумът може да тества фундаменталните принципи на квантовата механика и квантовата електродинамика в по-малки мащаби, осигурявайки мощен инструмент за изследване на мистериите на света на микроматериалите.

Наскоро в Science Bulletin беше публикувано изследване, озаглавено "Нов метод за идентифициране на най-тежкия QED атом", което предлага нов подход за откриване на тауония. Добрата новина е, че съществуването на атом тауоний може да се потвърди с експерименти.

Това постижение служи като една от най-важните физически цели на планирания Super Tau-Charm Facility (STCF) в Китай или на изграждащия се Super Charm-Tau Factory (SCTF) в Новосибирск, Русия.

Двете научни съоръжения са създадени с идеята, да открият и синтезират най-малкият и най-тежкият атом с чисти електромагнитни взаимодействия.